"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Technologie cyfrowe w szkole - realizacja projektu
środa, 05 grudnia 2018 13:44

logo-projektu

DODATKOWE INVORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/54999/Zalacznik_nr_1_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_zatwiedzone_050418.pdf 

 

Działania podjęte w ramach realizacji projektu ,,Technologie cyfrowe w szkole - nowy wymiar edukacji''

1. REKRUTACJA NAUCZYCIELI

2. ZAPYTANIE OFERTOWE NA SZKOLENIA NAUCZYCIELI

3. INFORMACJA Z REKRUTACJI NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK

 4. SZKOLENIE NAUCZYCIELI - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

5. REKRUTACJA UCZNIÓW

6. HARMONOGRAM SZKOLEŃ NAUCZYCIELI

7. AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU SZKOLEŃ NAUCZYCIELI

8. REKRUTACJA NAUCZYCIELEK I NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ

9. INFORMACJA Z REKRUTACJI NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW 

10. HARMONOGRAM ZAJĘĘĆ DLA KLAS TRZECICH

11. HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLAS PIERWSZYCH i DRUGICH

12. HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH - ANEKS NR 1

13. HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH - ANEKS NR 2

 14. HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH - ANEKS NR 3