"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Technologie cyfrowe w szkole - realizacja projektu
środa, 05 grudnia 2018 13:44

logo-projektu

DODATKOWE INVORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/54999/Zalacznik_nr_1_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_zatwiedzone_050418.pdf 

UWAGA ! Informacje i komunikaty dotyczące realizacji projektu 

,,Technologie cyfrowe w szkole - nowy wymiar edukacji''

rok szkolny 2019-2020
 

 KOMUNIKAT Nr 1 o zawieszeniu zajęć z języka angielskiego

KOMUNIKAT Nr 2 o zawieszeniu zajęć z języka angielskiego

KOMUNIKAT Nr 3 o zawieszeniu zajęć z języka angielskiego

Komunikat Nr 4 o zawieszeniu zajęć z projektu

 

Działania podjęte w ramach realizacji projektu ,,Technologie cyfrowe w szkole - nowy wymiar edukacji''

1. REKRUTACJA NAUCZYCIELI

2. ZAPYTANIE OFERTOWE NA SZKOLENIA NAUCZYCIELI

3. INFORMACJA Z REKRUTACJI NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK

 4. SZKOLENIE NAUCZYCIELI - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

5. REKRUTACJA UCZNIÓW

6. HARMONOGRAM SZKOLEŃ NAUCZYCIELI

7. AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU SZKOLEŃ NAUCZYCIELI

8. REKRUTACJA NAUCZYCIELEK I NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ

9. INFORMACJA Z REKRUTACJI NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW 

10. HARMONOGRAM ZAJĘĘĆ DLA KLAS TRZECICH

11. HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLAS PIERWSZYCH i DRUGICH

12. HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH - ANEKS NR 1

13. HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH - ANEKS NR 2

 14. HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH - ANEKS NR 3

 15. HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLAS DRUGICH I TRZECICH

 

Rok szkolny 2019 - 2020

16. HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLAS DRUGICH I TRZECICH

17.HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLAS DRUGICH I TRZECICH -STYCZEŃ 2020 r. SEM 1 

18. HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLAS DRUGICH I TRZECICH - LUTY 2020

 19. HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLAS DRUGICH I TRZECICH - MARZEC 2020

20. HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLAS DRUGICH I TRZECICH - KWIECIEŃ 2020

21. ANEKS NR1 DO HARMONOGRAMU ZAJĘĆ DLA KLAS DRUGICH I TRZECICH-KWIECIEŃ 2020

22. ANEKS NR2 DO HARMONOGRAMU ZAJĘĆ DLA KLAS DRUGICH I TRZECICH-KWIECIEŃ 2020

23. ANEKS NR 3 DO HARMONOGRAMU ZAJĘĆ DLA KLAS DRUGICH I TRZECICH - KWIECIEŃ 2020

 24. ANEKS NR 4 DO HARMONOGRAMU ZAJĘĆ DLA KLAS DRUGICH I TRZECICH - KWIECIEŃ 2020

25. ANEKS NR 5 DO HARMONOGRAMU ZAJĘĆ DLA KLAS DRUGICH I TRZECICH - KWIECIEŃ 2020

 

26. HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLAS DRUGICH I TRZECICH MAJ-CZERWIEC 2020