"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg

Struktura organizacyjna

Kierownictwo pińczowskiego liceum

Anna Golik - dyrektor od 01. 09. 2012 r.
Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie geografii, kwalifikacje z zarządzania oświatą, studia podyplomowe uprawniające do nauczania przyrody, fizyki, informatyki oraz  wychowania fizycznego, nauczyciel dyplomowany, tel. służbowy: (0-41) 357-28-34.

Tomasz Pietrzykowski - wicedyrektor od 01.09. 2012 r
Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie języka polskiego, kwalifikacje z zarządzania oświatą, egzaminator OKE, nauczyciel dyplomowany. tel. służbowy: (0-41) 357-28-43

Ryszard Kozera - kierownik administracyjno-gospodarczy od 1990 r.
Wykształcenie: wyższe magisterskie-absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kwalifikacje do nauczania elementów prawa w szkołach ponadgimnazjalnych, nauczyciel kontraktowy tel. służbowy: (0-41) 357-28-43

Kazimiera Karpińska - główny księgowy od 1974 r.
Wykształcenie: posiada kwalifikacje z zakresu rachunkowości. tel. służbowy: (0-41) 357-28-83

Dyrektor liceum pani Anna Golik sprawuje funkcję zgodnie z ustawą o systemie oświaty i KartąÂ Nauczyciela oraz szczegółowym zakresem czynności ustalonym przez Starostę powiatu pińczowskiego. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor pan Tomasz Pietrzykowski lub upoważniony pisemnie członek Rady Pedagogicznej.

ZESTAWIENIE PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie zatrudnia 13 pracowników administracji i obsługi w tym:

  • 5 pracowników administracji
  • 1 woźną
  • 5 sprzątaczek
  • 2 dozorców
  • 1 konserwatora