"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg

Szkolne dokumenty Liceum Ogólnokształcącego

im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie

1. Statut LO Pińczów im. Hugona Kołłątaja-(Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572 ze zmianami)

2. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny liceum

3. Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej

4. Regulamin Szkolnej Rady Rodziców

5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

6. Regulamin Biblioteki Szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im H. Kołłątaja

7. Regulamin wycieczek

8. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

9. Szkolny program wychowawczo-profikaktyczny na rok szkolny 2018-2019

 

Zmiany w statucie szkoły i w pozostałych dokumentach obowiązują od 13 listopada 2017 r.