"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. HUGONA KOŁŁĄTAJA

w PIŃCZOWIE

§ 1.

Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz 2572 ze zmianami:

Link do otwarcia dokumentu w formacie edytora tekstu MS-WORD

DO STATUTU JEST DOŁĄCZONY WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Link do otwarcia i pobrania WSO w formacie edytora tekstu MS-WORD