"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Rok zerowy AGH
wtorek, 01 października 2013 00:00

Informacje organizacyjne dotyczące Roku Zerowego

a)   Warunkiem koniecznym przystąpienia do akcji Rok Zerowy jest podpisanie porozumienia o współpracy z Akademią Górniczo - Hutniczą i odesłanie 2 egzemplarzy na adres Działu Nauczania, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.

b)    Na akcję Rok Zerowy składają się:

a)    kursy przygotowawcze na studia w AGH (a także przygotowujące do matur) z matematyki, fizyki i chemii;

b)    studia podyplomowe doskonalące dla nauczycieli matematyki, fizyki, chemii organizowane przez AGH;

c)    inne działania informacyjne o AGH - wycieczki na AGH, spotkania z profesorami AGH w Uczelni lub Szkole itp.

c)    Kursy przygotowawcze i studia podyplomowe są finansowane w 50% przez AGH.

Kursy przygotowawcze

a)            Kursy przygotowawcze są przeznaczone dla młodzieży wszystkich klas liceum i technikum

b)            Kursy przygotowawcze prowadzą nauczyciele ze szkół pod opieką pracowników AGH lub pracownicy AGH.

c)            Kurs przygotowawczy obejmuje 30 godzin lekcyjnych.

d)            Odpłatność dla uczestników kursów wynosi (po uwzględnieniu dopłaty AGH):

§   dla grupy 5 - 9 osobowej - 400 zł

§   dla grupy 10 - 18 osobowej - 225 zł

§   dla grupy 19 - 25 osobowej - 125 zł

e)            Wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć na całym kursie (bez względu na wielkość grupy) wynosi 2100 zł brutto - umowa o dzieło.

f)             Lokal do prowadzenia kursu udostępnia Szkoła.

g)            Za prace organizacyjne AGH wypłaci wskazanemu pracownikowi Szkoły wynagrodzenie w wysokości do 400 zł brutto za każdą grupę kursową – umowa zlecenie.

h)            Po zakończeniu kursu uczniowie mogą przystąpić do egzaminu końcowego. Odpłatność za egzamin wynosi 50 zł (po uwzględnieniu dopłaty AGH). Egzamin jest prowadzony w AGH w uzgodnionym terminie.

i)              Wyniki egzaminu końcowego będą uwzględniane przy zaliczaniu niektórych przedmiotów na pewnych kierunkach w czasie studiów w AGH. W szczególności będą one podstawą zaliczania tzw. kursów wyrównawczych.

j)              Terminy prowadzenia zajęć na kursach przygotowawczych zależą od Szkoły (oczywiście należy je uzgodnić z AGH).

k)            Zgłoszenia chęci organizacji grup kursowych oraz wszelkie zapytania proszę kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

l)              Wykaz nauczycieli prowadzących kurs oraz nazwisko organizatora z ramienia szkoły (plik „Ankieta_kursu.xls”), imienną listę osób przystępujących do kursu („Lista osób.xls”) oraz dane osobowe do umów o dzieło i zlecenie („Dane do umowy.xls”) należy wysłać na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Następnie pliki „Ankieta_kursu.xls” i „Lista osób.xls” wypełnione, należy wydrukować i po opieczętowaniu, podpisaniu i zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły wraz z potwierdzeniem wpłaty należności za kurs przesłać do Działu Nauczania przed rozpoczęciem kursu na adres:                   

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica

Dział Nauczania

al. Mickiewicza 30

Budynek C1 pokój 113

30-059 Kraków

m)           Wpłatę za kurs należy dokonać na konto:

Bank Pekao S.A. Kraków 

ul. Pijarska 1, 31-015 Kraków  

96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 

Tytuł wpłaty: Dział Nauczania - Rok Zerowy – 500 610 5010

n)            Warunkiem koniecznym zakończenia kursu jest przesłanie podpisanej przez dyrektora szkoły i nauczyciela prowadzącego kurs oraz opieczętowanej pieczęcią szkoły i dyrektora listy kursantów („Lista osób.xls”) z dopiskiem: Osoby wymienione wyżej ukończyły kurs.

 Rektora ds. Roku Zerowego
Dr Jerzy Stochel