"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg

 

KOMUNIKAT KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

Lista zakwalifikowanych kandydatów
do liceum trzyletniego oraz liceum czteroletniego
 będzie dostępna 16.07.2019 r. o godz. 12.00
 w sekretariacie szkoły.

 

Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

dotyczący rekrutacji oraz postępowania uzupełniającego

na rok szkolny 2019/2020

do 3-letniego liceum ogólnokształcącego

 dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowych gimnazjów

 Regulamin opracowano na podstawie:

1.      Ustawa z dnia 7  września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1943, 1954, 1985 i 2169  oraz z 2017 r. poz.60)

2.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z póź. zm. art. 154 ust. 4)

3.      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Rozporządzenie  MEN z dnia 14 marca 2017 r. Dz.U. 2017 poz.586)

4.      Zarządzenie  nr 3/2019 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkol.2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do : klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia.

          Regulamin rekrutacji jest dostępny w formacie dokumentu tekstowego z rozszerzeniem doc. 

         Do pobrania jes również załącznik nr1 - teczka kandydata (ucznia) w formacie pdf.

 

   Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

dotyczący rekrutacji oraz postępowania uzupełniającego

na rok szk. 2019/2020

 do 4-letniego liceum ogólnokształcącego

dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowych szkół podstawowych

Regulamin opracowano na podstawie:

1.      Ustawa z dnia 7  września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1943, 1954, 1985 i 2169  oraz z 2017 r. poz.60)

2.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późniejszymi zmianami) art. 154 ust. 4

3.      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych szkół i placówek(Dz. U. 201r.7  poz. 610), 

 

4.      Zarządzenie nr 4 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do: klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących , pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia, klas wstępnych w czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach  z oddziałami dwujęzycznymi , na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych    

   Regulamin rekrutacji jest dostępny w formacie dokumentu tekstowego z rozszerzeniem doc. 

         Do pobrania jes również załącznik nr1 teczka kandydata (ucznia) w formacie pdf.