"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Wizyta młodzieży izraelskiej
poniedziałek, 05 listopada 2012 00:00

                 ZACHOWAĆ PAMIĘĆ - HISTORIA I KULTURA DWÓCH NARODÓW    

                      24 września 2012 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Pińczowie gościła grupa 90 uczniów ze szkoły z Kiryat Tivon z  Izraela. Spotkanie z pińczowską młodzieżą odbyło się w ramach realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”, który realizuje zobowiązania, wynikające z umowy między Rządem RP a Rządem Izraela o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej. Ze strony polskiej pieczę nad realizacją programu sprawuje Ośrodek Rozwoju Edukacji. Jednym z ważniejszych elementów tego projektu jest umożliwienie szkołom izraelskim wizyt w polskich placówkach oświatowych. Spotkania te służą przede wszystkim przełamywaniu barier pomiędzy dwoma narodami, a także poznawaniu „Innego”, poprzez bezpośredni kontakt młodych ludzi. Budowaniu nowych relacji towarzyszy przypominanie o ważnych wydarzeniach z przeszłości i związkach między naszymi społecznościami.

PRZYGOTOWANIA

                     Przygotowania do wizyty młodych Izraelczyków rozpoczęły się już w lipcu 2011, kiedy to dyrektor Liceum Eugeniusz Bogacz zdecydował o przystąpieniu szkoły do programu „Zachować pamięć” i zaproponował Tomaszowi Pietrzykowskiemu funkcję koordynatora działań związanych z jego wdrożeniem w pińczowskim liceum. Już we wrześniu 2011 roku rozpoczęły się przygotowania do realizacji programu „Zachować pamięć”, którego głównym punktem miała być wizyta szkoły z Izraela w naszym liceum.
W październiku ubiegłego roku Tomasz Pietrzykowski spotkał się na seminarium kontaktowym w Sulejówku z edukatorem ze szkoły z Izraela. Wtedy też ustalony został wstępny harmonogram wizyty Izraelczyków w pińczowskiej szkole, a dyrektor Eugeniusz Bogacz zapoznał radę pedagogiczną z głównymi założeniami i wstępnym harmonogramem programu „Zachować pamięć”. W trakcie kolejnych miesięcy obie szkoły prowadziły mailową korespondencję, mającą na celu uszczegółowienie kolejnych punktów programu spotkania. Ze stroną izraelską kontakty prowadzili nauczyciele: Ilona Wilk, Gabriela Wiewióra i Tomasz Pietrzykowski. Przez cały czas pracę zespołu, przygotowującego wizytę Izraelczyków, monitorował dyrektor Eugeniusz Bogacz. 
Po roku przygotowań, na które składały się lekcje poświęcone kulturze, historii i współczesnemu obliczu Izraela (często realizowane w ramach godzin pozalekcyjnych), wycieczki (Muzeum Regionalne w Pińczowie, Synagoga Stara w Pińczowie), a nawet seminarium naukowe zorganizowane przez Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku, w pińczowskim liceum zjawili się goście z Izraela.

 POWITANIE

                     Na uroczystości powitania zjawił się Starosta Powiatu Pińczowskiego Pan Jan Moskwa, który w  krótkim przemówieniu przypomniał wspaniałą tradycję związków naszego miasta i regionu z kulturą i historią Żydów. Młodzi Izraelczycy zostali także niezwykle serdecznie przywitani przez dyrektora LO w Pińczowie Panią Annę Golik oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego: Agnieszkę Sobotę i Ewelinę Puchałę. Kolejnym punktem programu była prezentacja artystyczna pińczowskiej młodzieży, którą do występu rzygotowywali I. Wilk, I. Sarwa i T. Pietrzykowski. Już pierwsza piosenka zaśpiewana przez Nicolę Bębenek po hebrajsku wzbudziła zachwyt gości, którzy nie mogli uwierzyć, że wokalistka nie uczyła się wcześniej ich języka. Kolejne występy Marleny Paradziej, Aleksandry Kononow i Mateusza Sakwy zostały również entuzjastycznie  przyjęte przez publiczność. Goście filmowali i fotografowali wszystkie popisy taneczne, wokalne i muzyczne pińczowskiej młodzieży.

z11

z21

z34 

z36

 

z42

Następnie młodzi Izraelczycy zaprezentowali przy pomocy prezentacji multimedialnej swoje miasto Kiryat Tivon oraz swoją szkołę. Podobną prezentację o Pińczowie, historii i dniu powszednim liceum, przygotowaną przez uczniów Wojciecha Dybka i Karolinę Bawor pod kierunkiem Pani Danuty Sochy, obejrzeli wszyscy zebrani na sali gimnastycznej. Jednym z najważniejszych punktów wizyty było spotkanie z rodziną, która została uhonorowana medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, najwyższym cywilnym odznaczeniem Izraela, który przyznawany jest osobom ratującym, udzielającym pomocy Żydom w czasie Zagłady. Niezwykle poruszająco historię swoich rodziców, którzy ukrywali z narażeniem własnego życia rodzinę żydowską, przedstawili państwo Zdzisława i Stanisław Karbowniczkowie. 

INTEGRACJA I WARSZTATY EDUKACYJNE

                    Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę i integrację. Najpierw pińczowska młodzież zaprosiła swoich kolegów do nauki tradycyjnego polskiego tańca poloneza. Od początku roku uczniowie pińczowskiego ogólniaka poznawali tajniki sztuki tańca pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego: Doroty Wites, Aleksandra Staniszewa i Krzysztofa Marszalika. Ci pedagodzy również uczyli tańczyć młodych Izraelczyków. W przepięknym korowodzie, na którego czele szli uczniowie ubrani w tradycyjne szlacheckie stroje (Magdalena Golik, Patrycja Krzemień, Aleksandra Kasza, Paweł Koniusz, Michał Żuber) wzięli udział nie tylko uczniowie z Izraela, ale także ich nauczyciele i rodzice. Po kilkudziesięciu minutach wspólnego tańca Izraelczycy rozpoczęli zwiedzanie szkoły. Najpierw każdy z nich złożył swój podpis na plakacie upamiętniającym spotkanie, który został zaprojektowany, wykonany i ufundowany przez Pana Aleksandra Staniszewa. Następnie uczniowie z Izraela obejrzeli wystawy prezentujące działalność artystyczną pińczowskiej młodzieży. Wielkie zainteresowanie wzbudziły gobeliny Julity Konofal i fotografie Wojciecha Dybka. O tak piękne wystawy zadbali następujący nauczyciele: S. Smaczyńska, B. Oleksy, M. Połetek.

z63

z74


                  Zarówno polscy, jak i izraelscy uczniowie mieli możliwość obejrzenia oryginalnych dyplomów i medali „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, przyznanych Państwu Gałęziowskim. Te cenne rodzinne pamiątki zostały wypożyczone przez panią Annę Pawłowską od córki państwa Gałęziowskich. Uczniowie mieli także możliwość obejrzenia fotografii  Pińczowa z okresu międzywojennego oraz wystawy plastycznej poświęconej sławnym postaciom, związanym z Pińczowem. Te wystawy zostały udostępnione przez Jerzego Znojka – dyrektora Muzeum Regionalnego w Pińczowie oraz Jolantę Opokę – dyrektora Biblioteki Publicznej w Pińczowie. Przygotowaniem i  ich opracowaniem zajęli się nauczyciele: M. Połetek, A. Pawłowska i B. Oleksy.  Po przeżyciach artystycznych przyszedł czas na warsztaty integracyjne i edukacyjne. Młodzież została podzielona na siedem grup (w każdej z nich znajdowali się Izraelczycy i Polacy) i tam pod kierunkiem nauczycieli: Justyny Szafraniec, Ilony Wilk, Urszuli Klaczak, Marty Nowak, Inez Sarwy, Gabrieli Wiewióry i Danuty Sochy rozmawiali o równości, tolerancji, odmienności. Poruszone zostało również w osobnych warsztatach zagadnienie związane z hymnami państwowymi obu narodów. Młodzież przekonała się, iż między naszymi narodowymi pieśniami jest wiele podobieństw. Niestety do skutku nie doszedł kolejny punkt wizyty, którym miało być zwiedzanie naszego miasta i pamiątkowa fotografia na Górze św. Anny. Pińczowscy uczniowie, przygotowani przez M. Prażuch, M. Nowak i J. Szafraniec, nie mogli „wejść” w role przewodników po Pińczowie, gdyż strona izraelska musiała stawić się wcześniej na lotnisku w Warszawie.

W HOŁDZIE OFIAROM II WOJNY ŚWIATOWEJ

               Stałym punktem wizyt szkół izraelskich jest ceremonia poświęcona poległym w czasie II wojny światowej. Ta część została przygotowana przez:
G. Wiewiórę oraz M. Nowak.  Dzięki uprzejmości Pana Jerzego Znojka, mogła się ona odbyć na terenie Synagogi Starej w Pińczowie. Wiersz autorstwa nauczycielki pińczowskiego liceum p. A. Sioi przeczytała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Agnieszka Sobota. Następnie Aleksandra Kononow przy akompaniamencie Sebastiana Prażucha i Mateusza Sakwy zaśpiewała utwór Hallelujah. Na twarzach młodych Izraelczyków i Polaków pojawiły się ślady wielkiego wzruszenia.

z82

 

Podobny charakter miała ceremonia przygotowana przez Izraelczyków. Zaśpiewali oni kilka pieśni w języku hebrajskim oraz przedstawili wspomnienia dziadka jednej z uczennic ze szkoły z Kiryat Tivon z okresu drugiej wojny światowej. Końcowym akcentem tej części było wspólne zwiedzanie synagogi oraz zapalenie znicza pamięci. 

POŻEGNANIE

                    Po powrocie do Liceum miała miejsce kolejna uroczystość. Przedstawiciele obu szkół zasadzili w pobliżu budynku liceum drzewo pamięci, które ma być symbolem pamięci i przyjaźni między szkołami. Nasze liceum było reprezentowane przez dyrekcję oraz przedstawiciela samorządu uczniowskiego Jakuba Kapałkę. Niezwykle atrakcyjny dla pińczowskiej młodzieży okazał się kolejny punkt programu, a mianowicie naukę jednego z izraelskich tańców zaproponowana przez nauczyciela z Izraela. Wspólna zabawa trwałaby zapewne do późnych godzin, jednak nadszedł czas pożegnania. Dyrektor pińczowskiego liceum Anna Golik serdecznie podziękowała szkole z Kiryat Tivon za odwiedzenie szkoły i jednocześnie zaprosiła gości z Izraela do odwiedzin w przyszłym roku. Wraz z wicedyrektorem Tomaszem Pietrzykowskim przekazali szkole
 z Izraela jeden z plakatów, na którym podpisy złożyli wszyscy uczestnicy spotkania oraz puchar ( ufundowany przez A. Staniszewa), upamiętniający wizytę. Z kolei na ręce dyrekcji Zeev Wiesel – edukator ze szkoły izraelskiej - złożył podziękowania za niezwykle serdeczne przyjęcie. Młodzi Izraelczycy spontanicznie podziękowali pińczowskiej szkole wielkimi brawami, a Zeev Wiesel przekazał liceum medal szkoły, wspaniałe albumy o Jerozolimie oraz wiele drobniejszych prezentów. Zaprosił również naszą szkołę do odwiedzenia szkoły izraelskiej.

z92

 

z114


                     W tym momencie rozpoczęła się wymiana prezentów między młodzieżą z Pińczowa i Kiryat Tivon. Nasi goście otrzymali materiały promujące nasz region  przekazane naszej szkole przez marszałka Adama Jarubasa, starostę Jana Moskwę i burmistrza W. Baduraka. Wśród prezentów znalazły się również: smycze z logo naszej szkoły (zaprojektowane przez A. Staniszewa), zakładki do książek wykonane przez naszych uczniów pod kierunkiem S. Smaczyńskiej. J. Szafraniec, D. Sochy) oraz płyta z filmem abiturienta Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja Mateusza Staniszewa (podarowana przez autora). Zainteresowanie wzbudziły także własnoręcznie wykonane przez uczniów (Martynę Stolarską, Martę Nastalską, Katarinę Młynarczyk, Julitę Konofal, Agnieszkę Wójcik, i Nicolę Bębenek) szkice Pińczowa oraz kwiaty i drzewka z liści i bibuły. Podczas końcowych przemówień obie strony podkreślały, jak ważne dla młodego pokolenia są takie spotkania. Budują one przede wszystkim mosty pomiędzy dwoma narodami, stają się bardzo ważnym narzędziem w walce ze stereotypami, pozwalają na poznanie innej kultury, uczą szacunku i tolerancji oraz dają szansę na nawiązanie nowych przyjaźni. A że te zostały nawiązane, można się było przekonać podczas pożegnania Izraelczyków. 
Łzy wzruszenia, zapewnienia o kontynuowaniu znajomości, wymiana adresów mailowych, adresów profili na portalach społecznościowych są tego najlepszym dowodem.  Po tym niezwykłym spotkaniu zostały ślady w postaci zdjęć i filmów, których autorami są m.in. W. Dybek, J. Zachariasz, A. Parkita, K. Kolankowski, Paula Ta Duc, W. Karcz. Zostali oni przygotowani do dokumentowania wizyty przez  I. Parkitę,
U. Klaczak, S. Smaczyńską i Z. Ryczka. Nad prawidłowym nagłośnieniem całej uroczystości czuwali uczniowie: W.Dybek, K. Binek i K. Michno.

O tym, że spotkanie było udane i przyniosło zamierzone efekty, świadczą podziękowania przysłane przez szkołę z Izraela.

                                                                                                                                November 4, 2012

First and foremost we would like to thank you so much for the unforgettable experience we had in your school. From the beginning we felt welcomed. The kids and the staff welcomed us warmly and especially the Principal that made us feel like royalty. We were so excited to meet you. All our expectations came true. From the beginning with the songs, especially the Israeli song that was sung beautifully, to the workshops, the sightseeing, the ceremony, the gifts and your warm welcome, we could say that everything was perfect. Our kids will never forget such an amazing experience and our staff as well.We hope that our students will keep in touch and stay in contact for a long time.

 Sincerely,

 

The Israeli Delegation

Więcej zdjęć w zakładce GALERIA