"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Budowanie mostów
piątek, 08 listopada 2013 00:00

W ramach programu ,,Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” 30 października 2013 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie odbyło się drugie spotkanie uczniów polskich i izraelskich. 80 - osobowa grupa młodzieży i nauczycieli ze szkoły w Kiyriat Tivon miała okazję nie tylko odkrywać wspólną przeszłość polsko-żydowską, ale także zobaczyć, że współczesny Izraelczyk nie różni się od młodego pińczowianina.

Kolejna wizyta była efektem zaangażowania się LO w Pińczowie w program, który realizuje zobowiązania, wynikające z umowy między Rządem RP a Rządem Izraela o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej. Ze strony polskiej pieczę nad realizacją programu sprawuje Ośrodek Rozwoju Edukacji. Udane spotkanie w październiku 2012 roku zaowocowało decyzją o kontynuowaniu działań, które pozwalają dostrzegać w historii to, co łączy obie społeczności, nawiązywać relacje pomiędzy dwoma narodami poprzez spotkania młodzieży, wspólną zabawę i rozmowy o swoich zainteresowaniach. Młodzież obu szkół mogła się osobiście przekonać, że nawiązanie przyjaźni z drugim człowiekiem jest najlepszym sposobem na odrzucenie krzywdzących stereotypów.

Wizyta, koordynowana przez Gabrielę Wiewiórę i Tomasza Pietrzykowskiego, rozpoczęła się częścią oficjalną, podczas której dyrektor LO Anna Golik oraz wicedyrektor Tomasz Pietrzykowski oraz przedstawiciel młodzieży Aleksandra Szymańska powitali gości ze szkoły z Izraela. Na zaproszenie dyrekcji liceum na spotkanie przybyli również przedstawiciele władz samorządowych: członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak oraz lokalnych: starosta Zbigniew Kierkowski, przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Barna oraz burmistrz Włodzimierz Badurak.

W części artystycznej, przygotowanej pod kierunkiem Tomasza Pietrzykowskiego, wystąpiły utalentowanie wokalnie uczennice LO: Nicola Bębenek, która zaskoczyła gości wykonaniem piosenki w języku hebrajskim, i Aleksandra Kononow oraz tancerki: Paulina Wątroba, Barbara Płachta i Agnieszka Wyrwa. Dzięki prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Wojciecha Dybka i Karoliny Bawor pod kierunkiem Danuty Sochy młodzież z Izraela mogła poznać historię i działalność szkoły gospodarzy. Rolę konferansjera pełniły Karolina Miśtal i Karolina Sienkiewicz.

Ważnym punktem programu było spotkanie z Martyną Stolarczyk – uczennicą LO w Pińczowie, prawnuczką Marii Stolarskiej nagrodzonej medalem ,,Sprawiedliwy wśród narodów świata”, która opowiedziała historię swojej rodziny z czasów II wojny światowej. Młodzież obu szkół miała również okazję zobaczyć oryginalne dyplomy i medale przyznawane przez Yad Vashem.

Sposobem na przełamanie lodów i źródłem niezwykłej frajdy dla wszystkich obecnych okazała się nauka tradycyjnego polskiego tańca poloneza. Pińczowska młodzież, przygotowana przez nauczycieli wychowania fizycznego: Dorotę Wites, Aleksandra Staniszewa i Krzysztofa Marszalika, zaprosiła swoich kolegów z Izraela do tańca. Dzięki pomocy uczniów ubranych w tradycyjne szlacheckie stroje (Magdalena Golik, Patrycja Krzemień, Dawid Brzezoń, Łukasz Głombiński) tańczący bezbłędnie wykonywali skomplikowane figury poloneza. Zwiedzanie liceum rozpoczęło się od złożenia podpisu na plakacie upamiętniającym spotkanie, który został zaprojektowany, wykonany i ufundowany przez Aleksandra Staniszewa. Wystawy, prezentujące działalność artystyczną pińczowskiej młodzieży, zostały przygotowane przez Sylwię Smaczyńską.

Istotną rolę w integracji młodzieży obu narodów, podzielonej na 6 grup, odegrały warsztaty przeprowadzone pod kierunkiem nauczycieli: Justyny Szafraniec, Ilony Wilk, Urszuli Klaczak, , Inez Sarwy, Gabrieli Wiewióry i Danuty Sochy. Uczestnicy mogli się lepiej poznać, rozmawiając o swoich zainteresowaniach oraz wspólnie narysować plakaty, które symbolizowały tolerancję.

Niezwykle emocjonująca okazała się ceremonia upamiętniająca ofiary II wojny światowej, która odbyła się, dzięki uprzejmości Muzeum Regionalnego w Pińczowie, przy Synagodze Starej w Pińczowie. Uczestnicy wysłuchali recytacji Sylwii Wierzby i Magdaleny Wójcik wiersza autorstwa nauczycielki pińczowskiego liceum Anny Sioi oraz utworu Hallelujah w wykonaniu Aleksandry Kononow, który poruszył serca wszystkich obecnych. Równie wzruszające było wystąpienie uczniów z Kiryat Tivon, a ceremonię przygotowaną przez Martę Nowak zakończyło zwiedzanie synagogi oraz zapalenie znicza pamięci. Trwałą pamiątką drugiego spotkania młodzieży polskiej i izraelskiej przy budynku liceum będzie niewątpliwie ,,drzewko pamięci”, zasadzone przez przedstawicieli gości oraz gospodarzy, a także starostę Zbigniewa Kierkowskiego.

Najwięcej przyjemności sprawiła wszystkim nauka jednego z izraelskich tańców, zaproponowana przez nauczyciela z Izraela, która szybko zamieniła się w radosne szaleństwo na parkiecie, przy dźwiękach współczesnych hitów, również polskich. Na koniec dyrektor pińczowskiego liceum Anna Golik serdecznie podziękowała gościom z Kiryat Tivon za wizytę oraz wraz z wicedyrektorem Tomaszem Pietrzykowskim przekazali szkole z Izraela jeden z plakatów, na którym podpisy złożyli wszyscy uczestnicy spotkania. Wizytę zakończyła wymiana prezentów między młodzieżą oraz serdeczne pożegnania, które pokazały, że podczas wspólnie spędzonych chwil zdążyły nawiązać się liczne znajomości.  

Ponowne ciepłe przyjęcie w Pińczowie i przyjazna atmosfera, a przede wszystkim otwartość uczniów LO sprawiły, że goście z Izraela wystosowali gorące zaproszenie do odwiedzenia Kiyriat Tivon.