"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Praca szkoły w czasie pandemii CORONAVIRUSA
poniedziałek, 31 sierpnia 2020 19:04

Procedury bezpieczeństwa w szkole określają sposoby postępowania i reagowania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia i życia uczniów w dobie pandemii, współpracy z rodzicami oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń zakłócających prawidłowy proces dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczy szkoły.

Na terenie szkoły może dochodzić do zdarzeń, które mogą bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu czasem nawet i życiu wszystkich przebywających w szkole. Właściwa reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrekcji szkoły, adekwatna do zaistniałego zdarzenia oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji, daje gwarancję, że podjęte działania zapewnią bezpieczeństwo uczniów nauczycieli oraz pracowników szkoły.

 Procedury bezpiecznej pracy w dobie pandemii CORONAVIRUSA

 

1.  Zarządzenie Nr 37 dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie.  – plik do pobrania w formacie pdf

 

2.  Zarządzenie Nr 39 dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia procedury organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach.  – plik do pobrania w formacie pdf