"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
środa, 04 marca 2020 15:27

SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCY

  w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

IM.HUGONA KOŁĄTAJA

W PIŃCZOWIE

Dokument dotyczący udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej został opracowany w oparciu o rozporządzenie men w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z 9 sierpnia 2017 roku

 Dokument oraz załączniki zostały zredagowane za pomocą edytora tekstu MS-WORD
 i można je pobrać z naszej strony internetowej.

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pińczowskim liceum

Arkusz oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zał-nr-1,     Zał-nr-2,    Zał-nr-3,       Zał-nr-4,      Zał-nr-5,     Zał-nr-6,      Zał-nr-7,    Zał-nr-8,     Zał-nr-9,    Zał-nr-10,
Zał-nr-11,    Zał-nr-12,     Zał-nr-13,     Zał-nr-14,     Zał-nr-15,       Zał-nr-16,     Zał-nr-17,      Zał-nr-18,      Zał-nr-19
Zał-nr-20,     Zał-nr-21,     Zał-nr-22,       Zał-nr-23,     Zał-nr-24,     Zał-nr-25,     Zał-nr-26