"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Pomaganie daje radość
czwartek, 20 grudnia 2012 00:00

Podziękowanie

 Z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pacanowie nadeszło podziękowanie za dotychczasową współpracę i okazaną pomoc.

 

PACANoW

Podsumowanie akcji – Zbieramy plastikowe nakrętki

            W dniu 19 września 2013 roku dla Fundacji „Miśka Zdziśka Błękitny Promyk Nadziei” zostały przekazane trzy duże pudełka i trzy mniejsze siatki plastikowych nakrętek- wynik całorocznej pracy i wkładu uczniów i nauczycieli naszego liceum. Wszystkim, którzy przyczynili się do tak pięknego końcowego efektu, (również ubiegłorocznym maturzystom, wśród których ta idea znalazła szeroki oddźwięk), składam serdeczne podziękowania. Fundacja przekazała podziękowanie w formie dyplomu

            Jednocześnie, pragnę zachęcić całą społeczność naszej szkoły do kontynuowania tej szlachetnej inicjatywy w bieżącym roku szkolnym 2013/2014. Bardzo proszę przynosić czyste plastikowe nakrętki, nie tylko z butelek po wodzie mineralnej, ale również z różnych innych pojemników, np. detergentów, kosmetyków, itp. Pamiętajmy, zebrane nakrętki są przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i inne działania ukierunkowane na usprawnienie funkcji życiowych osób niepełnosprawnych.

 

Uczeń, który zgłosi się z nakrętkami (minimalna ilość- jednorazowa reklamówka), za każdym razem otrzymuje cząstkową ocenę wzorowy z zachowania. Proszę przynosić nakrętki do sali nr 23, przy obecności nauczyciela- inicjatora akcji, który odnotuje ten fakt i zgłosi wychowawcy. Akcją kieruje pani Justyna Szafraniec nauczyciel języka angielskiego

 

Uczniowie pińczowskiego liceum w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pacanowie

  Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.

     Jan Paweł II

                Dnia 14 grudnia 2012 roku przedstawiciele klas Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja, pod kierunkiem pani Sylwii Smaczyńskiej zorganizowali wyjazd do Domu Dziecka w Pacanowie. W tym celu  przeprowadzili zbiórkę pieniędzy i przygotowali  paczki z zabawkami, książkami, ubraniami i artykułami chemicznymi. W trakcie akcji zebrano 1459,50 złotych,  za część tych pieniędzy (349 złotych) kupiono artykuły chemiczne, natomiast pozostałą kwotę 1110,50 złotych, przekazano dyrektorowi placówki, siostrze Marzenie Terleckiej. 

DSC01417

DSC01427

DSC01461

DSC01464

DSC01470

DSC01472

 

                Podarowane prezenty przyniosły dzieciom wiele radości, która była również udziałem młodzieży z naszego liceum. Jednak po kilku godzinach wspólnej zabawy i pomocy w zajęciach edukacyjnych  nadeszła trudna chwila rozstania. Każdy z nas w tym momencie uświadomił sobie, czym  tak naprawdę jest ,,rodzina'' i wspólne spędzanie świąt w gronie najbliższych. 

DSC01475

DSC01484

 

DSC01504

DSC01513

DSC01529

 

          Inicjatorzy akcji, składają wielkie podziękowania dyrekcji i wychowawcom za pomoc w przeprowadzeniu akcji, jak również wszystkim naszym uczniom, którzy okazując odrobinę serca i dobrej chęci, rozświetlili twarze samotnych dzieci pięknym uśmiechem. Niech każdy grosz skierowany w stronę wspólnie niesionej pomocy zaowocuje chęcią dalszego charytatywnego wspierania innych. Młodzież naszego liceum zachwycona i wzruszona  przeprowadzoną akcją zadeklarowała chęć jej kontynuowania. 

 

AKCJA - GÓRA GROSZA

               W dniach od 26 listopada do 7 grudnia bieżącego roku Samorząd Szkolny Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie przeprowadził XIII edycję akcji ,,Góra Grosza’’. Pomoc organizacyjną zadeklarowały klasy Ic oraz IIc. Ogólnopolskim organizatorem tej inicjatywy jest Towarzystwo NASZ DOM z siedzibą w Warszawie. Organizacja od wielu lat wspiera działalność rodzin zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka. Misją Towarzystwa Nasz Dom jest dbałość o stabilne środowisko rodzinne (własne lub czasowo zastępcze) dla dzieci zagrożonych trwałym zerwaniem więzi rodzinnych oraz wszelkie działania zmierzające do zapewnienia  bezpiecznej więzi z biskimi dorosłymi, warunków do rozwoju, a także odpowiedniego przygotowania do samodzielnego życia. Obecnie Towarzystwo NASZ DOM znane jest z akcji ,, Góra Grosza'', prowadzonej od 2000 roku i polegającej na zbiórce monet groszowych w szkołach całej Polski oraz z takich akcji , jak ,,Pocztówka do św. Mikołaja''. W trakcie akcji zebrano 153,55 złotych, które zostaną przekazane na konto Fundacji. ,, Jeden grosz znaczy niewiele, ale GÓRA GROSZA jest największa na świecie''. Samorząd szkolny składa serdeczne podziękowanie wszystkim darczyńcom.