1D
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka BO 19 fizyka WK 16 kultura SS 17 wf-1/2 Ka sg2 wf-1/2 Ka sg1
2 8:55- 9:40 j.polski SS 19 geografia AG 30 religia K1 12 przedsięb. St 18 biologia KO 24
3 9:50-10:35 matematyka BO 19 matematyka BO 19 informatyka-1/2 WK 27
j.angielski-2/2 Cz 22
chemia IP 29 j.niemiecki-1/2 Śl 22
j.rosyjski-2/2 Ag 18
4 10:45-11:30 Edb Mi 14 przedsięb. St 29 j.angielski-1/2 JS 23
informatyka-2/2 WK 27
historia KR 29 j.polski SS 32
5 11:50-12:35 j.angielski-1/2 JS 23
j.angielski-2/2 Cz 21
j.angielski-1/2 JS 23
j.angielski-2/2 Cz 18
matematyka BO 19 j.polski SS 32 religia K1 14
6 12:45-13:30 wos MN 12 j.polski SS 16 j.niemiecki-1/2 Śl 22
j.rosyjski-2/2 Ag 18
matematyka BO 19 historia KR 16
7 13:40-14:25   wf-1/2 Ka sg1
wf-2/2 #w1 sg2
  godz.wych SS 17 wf-2/2 #w1 sg2
8 14:35-15:20       wf-2/2 #w1 sg2  
wygenerowano 2018-05-07
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum