1A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 historia KR 12 fizyka WK 16 matematyka MT 20 wdżr-1/2 #z3 24 kultura SS 32
2 8:55- 9:40 przedsięb. St 18 j.polski Tm 17 j.angielski-1/2 GW 26
j.angielski-2/2 JS 23
matematyka MT 20 religia K1 14
3 9:50-10:35 matematyka MT 20 wf-1/2 KM sg1
wf-2/2 #w4 Bs
geografia AG 30 j.polski Tm 17 j.niemiecki-1/2 #n3 22
j.rosyjski-2/2 #r1 18
4 10:45-11:30 j.polski Tm 17 informatyka-1/2 WK 27
j.angielski-2/2 JS 23
matematyka MT 20 wos MN 12 matematyka MT 20
5 11:50-12:35 j.polski Tm 17 j.angielski-1/2 GW 26
informatyka-2/2 WK 27
religia K1 14 historia KR 16 godz.wych MT 20
6 12:45-13:30 j.angielski-1/2 GW 26
j.angielski-2/2 JS 23
j.niemiecki-1/2 #n3 22
j.rosyjski-2/2 #r1 18
HiS KR 12 wf-1/2 KM Bs
wf-2/2 #w4 sg2
wf-1/2 KM Bs
wf-2/2 #w4 sg2
7 13:40-14:25 wdżr-2/2 #z1 24 chemia Ce 16 biologia KO 24   Edb ZR 16
wygenerowano 2017-05-08
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum