"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Plan rozwoju TIK w pińczowskim liceum
wtorek, 07 stycznia 2020 17:57

Załącznik

do Uchwały nr  LO w Pińczowie

 z dnia 9 stycznia  2020 r.

 

PLAN ROZWOJU KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE TIK

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. HUGONA KOŁŁĄTAJA

w PIŃCZOWIE

 

Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie

Peter Ferdinand Drucker - amerykański specjalista zarządzania, uważany za „ojca” współczesnych metod zarządzania

1. WSTĘP

2. OPIS OBSZARU PROBLEMOWEGO W ZAKRESIE „TIK”- LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCE

(informacje o uczniach, informacje o nauczycielach; informacja o funkcjonalności cyfrowej szkoły; spis inwentarzowy narzędzi tik; diagnoza stanu obecnego -badania ankietowe; wyniki z diagnozy ; informa­cje o zapotrzebowaniu w zakresie wyposażenia TIK perspektywie 2023 -(pracownie matematyczno-przyrodnicze)

3. PODSUMOWANIE

4. ZAŁĄCZNIKI

1.      Zarządzenie Starosty Pińczowskiego Nr 29.2017 z dnia 30 listopada 2017roku,

2.      Diagnoza potrzeb w zakresie TIK - raport z badań ankietowych LO

3.      Raport z monitorowania losów absolwentów LO

 

Plan rozwoju kształcenia w  zakresie TIK w LO Pińczów do 2023 r.pełna wersja dokumentu wraz z załącznikami dostępna w formacie edytora tekstu DOCX

 SPIS SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO LO Pińczów – STYCZEŃ 2020

DIAGNOZA SYTUACJI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W PIŃCZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020