"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Zenon Stanisław Chat
wtorek, 02 lutego 2016 11:49

Zenon Stanisław Chat - porucznik rezerwy urodzony 19.12.1916 r. we wsi Szarbia koło Pińczowa. Syn Wojciecha i Marii Barbary Lenartowicz. W latach 1926-1935 uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie, gdzie w czerwcu w 1935 r. złożył egzamin dojrzałości. Wkrótce po maturze 20.09.1935r. został powołany do wojska i skierowany na 10 miesięcy na Kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 22 Dywizji Górskiej w Przemyślu, po którym został zwolniony do rezerwy.

chat4chat2 chat1

Jesienią 1936 r. podjął studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, którą ukończył w czerwcu 1939 r. uzyskując dyplom z tytułem magistra. Wcześniej jeszcze 05.07.1937 r. powołany na sześciotygodniowe ćwiczenia rezerwy do I Pułku Strzelców Podhalańskich w Przemyślu, gdzie pełnił funkcję dowódcy piechoty. Z powierzonych zadań- jak wynikało z wystawionej po ćwiczeniach opinii służbowej- wywiązał się wzorowo. Wykazał dużą inteligencję i zakres wiedzy wojskowej, dobrą organizację i wychowanie żołnierzy, rokował duże nadzieje na przyszłość. 1 stycznia 1938 r. uzyskał awans do stopnia podporucznika rezerwy w korpusie osobowym oficerów piechoty. Jako najmłodszy podporucznik rezerwyw Polsce otrzymał z tego tytułu od Prezydenta RP Ignacego Mościckiego specjalny dyplom. Posiadał również kartę mobilizacyjną koloru błękitnego, zwalniającą z obowiązków powszechnej mobilizacji. Miał natomiast obowiązek stawienia się w macierzystej jednostce, tj. Piątego Pułku Strzelców Podhalańskich na specjalne wezwanie.

chat3

chat5

chat6

chat7

Gdy 01.09.1939 r. wybuchła wojna, nie czekając na takie wezwanie podążał za swoim pułkiem, mimo iż pułk w wyniku działań bojowych został rozbity, udało Mu się w końcu dotrzeć do swoich. Wycofując się w kierunku wschodnim został wzięty do niewoli przez Oddział Armii Czerwonej. Osadzony został w obozie Kozielskim, skąd w grudniu 1939 r. przesłał do rodziny w Pińczowie pocztówkę, w której zawiadamiał o miejscu swego pobytu.

chat8chat9

Jego nazwisko znajduje się na liście jeńców wojennych przekazanych do dyspozycji NKWD w Smoleńsku. (pismo NKWD ZSRR nr 035/2 z kwietnia 1940 r. pozycja 40, teczka personalna Nr 3558). Z obozu w Kozielsku został wywieziony do Lasu Katyńskiego i tam zamordowany. Ekshumowany z dołu śmierci do mogiły bratniej, prawdopodobnie piątej - zaewidencjonowany pod nr 3631.