"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021-2022
środa, 14 kwietnia 2021 20:13

Oferta edukacyjna liceum na rok szkolny 2021-2022

Oferta  klas pierwszych liceum
 na rok szkolny 2021/2022

ü   klasa akademicka 

ü   klasa biologiczno - chemiczna 

ü   klasa humanistyczna  

ü   klasa ogólna 

 

Klasa o profilu akademickim  

od 120 punktów 

Oferujemy:

Ø Matematyka na poziomie rozszerzonym

Ø Język angielski na poziomie rozszerzonym 

Ø do wyboru przez ucznia Fizyka lub Geografia na poziomie rozszerzonym

 

Klasa o profilu biologiczno - chemicznym 

od 100 punktów 

Oferujemy:

Ø Biologia na poziomie rozszerzonym

Ø Chemia na poziomie rozszerzonym

Ø do wyboru przez ucznia Język angielski lub Matematyka na poziomie rozszerzonym

 

Klasa o profilu humanistycznym 

od 90 punktów 

Oferujemy:

Ø Język polski na poziomie rozszerzonym

Ø Język angielski na poziomie rozszerzonym 

Ø do wyboru przez ucznia Historia lub Wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym

 

Klasa ogólna od 80 punktów 

Oferujemy:

Ø Geografia na poziomie rozszerzonym

Ø Matematyka na poziomie rozszerzonym

Ø do wyboru przez ucznia Język angielski lub Fizyka na poziomie rozszerzonym

 

Egzamin maturalny 2025 

Aby zdać egzamin maturalny, uczeń musi przystąpić  do :

5 egzaminów z przedmiotów  na poziomie podstawowym i z każdego uzyskać wynik minimum  30%pkt. :

—  3 egzaminy pisemne na poziomie podstawowym

—  J. polski  

—  J. obcy nowożytny 

—  Matematyka  

—  2 egzaminy ustne:

—  J. polski 

—  J. obcy nowożytny  

—    co najmniej  1 egzamin pisemny z przedmiotu n na poziomie rozszerzonym spośród:

—  J. polski 

—  J. obcy nowożytny 

—  Matematyka 

—  Historia 

—  Wiedza o społeczeństwie 

—  Biologia 

—  Fizyka 

—  Chemia 

—  Geografia 

—  Informatyka 

                             uzyskując wynik minimum  30% pkt.

 

Wyniki egzaminu maturalnego w latach 2015-2020 

         

L.p.  

Rok szkolny  

Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego  

Liczba uczniów, którzy zdali egzamin  

Udział procentowy uczniów, którzy zdali egzamin maturalny  

Zdawalność woj. świętokrzyskie 

1 

2014-2015 

95 

92 

97%

75% 

2 

2015-2016 

83 

77 

93%

80% 

3 

2016-2017 

82 

82 

100%

78% 

4 

2017-2018 

73 

71 

97%

80% 

5 

2018-2019 

78 

77 

99%

81% 

6 

2019-2020 

93 

90 

97%

82%