"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg

 ZBIORCZE ZESTAWIENIE KADRY PEDAGOGICZNEJ

L.p.

Nazwa przedmiotu

Imię i nazwisko nauczyciela uczącego przedmiotu

1.     

Religia

ks. Marek Łosak - nauczyciel dyplomowany
ks. Krzysztof Gibas - nauczyciel mianowany

2.     

Język polski

mgr Wiesława Michalska - nauczyciel dyplomowany
mgr Tomasz Pietrzykowski -
nauczyciel dyplomowany
mgr Sylwia Smaczyńska - nauczyciel dyplomowany
mgr Ilona Wilk - nauczyciel dyplomowany

3.    Â

Język angielski

Elżbieta Dziubek - nauczyciel kontraktowy
mgr Justyna Szafraniec - nauczyciel dyplomowany
mgr
Gabriela Wiewióra -nauczyciel dyplomowany
mgr Ilona Wilk - nauczyciel dyplomowany

4.    Â

Język niemiecki

mgr Agnieszka Czarnota - nauczyciel dyplomowany

5.     

Język rosyjski

mgr Agnieszka Osińska - nauczyciel dyplomowany

6.    Â

Wiedza o kulturze

mgr Sylwia Smaczyńska - nauczyciel dyplomowany

7.     

Matematyka

mgr Beata Oleksy - nauczyciel dyplomowany
mgr Mirosława Tutaj - nauczyciel dyplomowany
mgr Leszek Wojtasik - nauczyciel dyplomowany

8.     

Historia

mgr Marta Nowak- nauczyciel mianowany
mgr Krzysztof Roliński - nauczyciel dyplomowany

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

9.     

Wiedza o społeczeństwie

mgr Krzysztof Roliński - nauczyciel dyplomowany
mgr
Marta Nowak - nauczyciel mianowany

10. ÂÂ

Geografia

mgr Anna Golik - nauczyciel dyplomowany
mgr
Marzena Prażuch - nauczyciel dyplomowany

11.  

Biologia

mgr Katarzyna Opis - nauczyciel dyplomowany

12.  

Fizyka astronomia

mgr Wojciech Koza - nauczyciel dyplomowany

13.  

Chemia

mgr Iwona Parkita - nauczyciel dyplomowany
mgr
Inez Sarwa - nauczyciel dyplomowany

14.  

Informatyka

mgr Wojciech Koza - nauczyciel dyplomowany

mgr Iwona Parkita - nauczyciel dyplomowany

15.  

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Zbigniew Ryczek - nauczyciel dyplomowany

16.  

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Inez Sarwa - nauczyciel dyplomowany

17.  

Wychowanie fizyczne

dr Aleksander Staniszew - profesor oświaty
mgr Krzysztof Marszalik -
nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Wites - nauczyciel dyplomowany
mgr Marcin Karpiński - nauczyciel kontraktowy

18.  

Pedagog szkolny

mgr Marcin Karpiński - nauczyciel kontraktowy

19.  

Biblioteka szkolna

mgr Małgorzata Połetek -nauczyciel dyplomowany

20.  

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Katarzyna Opis - nauczyciel dyplomowany

Kadra Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie liczy 32 nauczycieli w tym:

1 - profesor oświaty

23 - dyplomowanych

5 - mianowanych

2 - kontraktowych

1 - stażysta