"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
MATURA 2020 - wytyczne MEN CKE I GIS dotyczące bezpieczeństwa podczas egzaminu maturalnego
czwartek, 21 maja 2020 11:03

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r. W dokumencie jest mowa m.in. o tym, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z organizacją przestrzeni. W wytycznych znalazła się także informacja o możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu, szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

1. EM-Harmonogram - aktualizacja 

2. EM-Informacja - aktualizacja 

3. EM-Komunikat o dostosowaniach 

4. EM-Komunikat o przyborach 

5. EM-Procedury maturalne 

6. EM-Wykaz olimpiad - aktualizacja 

7. Wytyczne do przeprowadzenia egzaminów – MATURA 2020 – plik w wersji word 

 8. Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS 

    – komunikat MEN – plik w wersji word 

m20-plakat