"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Profilaktyka chorób nowotworowych
czwartek, 16 stycznia 2014 00:00

 

Początek tygodnia był dla naszych „Hakowiczek” bardzo pracowity. We wtorek przeprowadziły zajęcia w klasach pierwszych. W czasie tych zajęć zapoznały uczniów z ważnymi informacjami dotyczącymi groźnego nowotworu, jakim jest chłoniak. „Hakowiczki” skupiły się szczególnie na zagadnieniach dotyczących profilaktyki, wczesnego rozpoznania nowotworu oraz wskazały działania, jakie należy podjąć w przypadku pojawienia się niepokojących objawów mogących świadczyć o wczesnych etapach tej choroby. Uczniowie otrzymali broszury oraz ulotki informacyjne dotyczące chłoniaka.

z6 

z1

z2

z3

z4

z5

 

ciastka2

 

         „Hakowiczki” mają ręce pełne pracy. 14 stycznia zorganizowały sprzedaż własnoręcznie pieczonych ciastek promujących program „Mam haka na raka”.Pieniądze ze sprzedaży przeznaczone zostaną  na wydawanie broszur oraz materiałów informacyjnych dotyczących chłoniaka. Już w następnym tygodniu w klasach pierwszych przeprowadzone zostaną lekcje, w czasie których „Hakowiczki” przybliżą naszym licealistom problem nowotworu atakującego układ odpornościowy.                                     

ciastka10

ciastka12

ciastka3

ciastka5

ciastka11

 

DSCF2545 

 

Dnia 12 grudnia 2013 cztery uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja  w Pińczowie: Anna Fundakowska, Kinga Cak, Karolina Nowak, Agata Domagała  wraz z nauczycielem Wiolettą Kasprzyk przeprowadziły dla uczniów klas szóstych zajęcia w ramach programu profilaktycznego „Europejski kodeks walki z rakiem”. Program ten powstał z inicjatywy Unii Europejskiej, która już w latach 80 uznała zmagania z rakiem w społeczeństwie Europejczyków za jeden z najważniejszych celów. Programowi temu przyświeca idea zwrócenia uwagi społeczeństwa oraz uwrażliwienia go na zagrożenia nowotworami złośliwymi, jakie występują w Państwach UE, a co za tym idzie również w Polsce.

14

17

 

18

19

Popularyzację przesłań Kodeksu wspiera Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Zarówno Europejski kodeks walki z rakiem, jak i Narodowy Program, mają przyczynić się do zminimalizowania skutków zapadalności na raka oraz zaktywizować polskie społeczeństwo do działania. Zajęcia o charakterze wykładowo- warsztatowym, miały wskazać uczniom odpowiedź  na pytanie - co robić, by żyć zdrowo i nie zachorować na raka.

21

23

 

24

25

Uczniowie poznali 11 zasad, które mogą pomóc w zmniejszeniu ryzyka występowania chorób nowotworowych a następnie pod okiem naszych licealistek proponowali sposoby zapobiegania nowotworom, deklarując jakie działania mogą podjąć, aby ustrzec się przed zachorowaniem. Prezentacja wykorzystana z czasie zajęć przygotowana została przez panią Jadwigę Zapałę, specjalistę do spraw promocji zdrowia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii  w Kielcach.