"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg

Regulamin konkursu na opracowanie gry dydaktycznej na CD

„Przejażdżka  po pińczowskim”

 

w ramach ogłoszonego naboru wniosków o powierzenie grantu  w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Regulamin konkursu w formacie  edytora tekstu MS WORD –do pobrania ze szkolnej strony internetowej.