"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Raport z ewaluacji wewnętrznej
wtorek, 19 września 2017 17:23

Sprawozdanie z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2016-2017. Dokonano analizy informacji na temat kształtowania postaw i respektowania norm społecznych w szkole. Na podstawie zebranych danych sporządzono podsumowanie, w którym przedstawiono wyniki badań oraz wnioski do dalszej pracy szkoły. Szczegółowy raport zawiera plik edytora tekstu MS-WORD EWALUACJA 2017 RAPORT.DOCX