"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg

 

ZJAZD STOWARZYSZENIA NA RZECZ NAJSTARSZYCH SZKÓŁ
W POLSCE

           W dniach 4 – 5 kwietnia 2014 roku Nasza Szkoła miała zaszczyt gościć reprezentantów Stowarzyszenia na Rzecz najstarszych Szkół w Polsce. To prestiżowe wydarzenie miało miejsce w pińczowskim liceum ze względu na fakt, iż Nasza Szkoła zalicza się do tego gremium. Zjazd zaszczycili swą obecnością Burmistrz Pińczowa Pan Włodzimierz Badurak oraz  Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego Pan Ryszard Barna. Przybyłych gości powitała Pani Dyrektor Anna Golik słowami, które ze względu na swoją wagę, warto zacytować w całości:

           ,,Dwa tylko były przedmioty, które zajęły całe moje życie: poprawa wychowania publicznego i poprawa rządu mojego narodu …

Jakże mądrze i aktualnie brzmią słowa Naszego Patrona Hugona Kołłątaja w dzisiejszych czasach. Czyż może być dla szkoły, dla oświaty lepsza wskazówka do funkcjonowania? Nie może. Celem naszym i celem wszystkich szkół, które reprezentują Nasi Goście, celem oświaty w Rzeczypospolitej winny być te dwa szczytne cele. Kształcić mądrych obywateli, którzy w przyszłości tworzyć będą wizerunek i oblicze Naszego Kraju – Polski. Często mówimy o wynikach i statystykach, o rankingach i pozycjach w wyścigu o tytuł szkół osiągających najlepsze wyniki w szerzeniu wiedzy. Gdzieś w tym pędzie umyka nam to misterium wychowania – to, co stanowi o tym, że mądry człowiek, to nie ten, który ma tylko wiedzę, ale nade wszystko ten, który tę wiedzę  potrafi spożytkować dla służby publicznej. Dotyczy to nas – dyrektorów, nauczycieli i uczniów. Mamy zdobywać mądrość. Mamy służyć, bo nie ma wyższego celu niż Dobro Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Jakkolwiek brzmiałyby to patetycznie – tego patosu nie trzeba się wstydzić. Szczególnie w tych chwilach , gdzie na świecie panują niepokoje, gdy tak wiele mówi się o braku patriotyzmu wśród młodzieży, ten cel musi być naszym celem nadrzędnym. Witając Gości reprezentujących najstarsze placówki oświatowe w Polsce pragnę podkreślić, iż fakt należenia do tego zaszczytnego grona jest dla nas powodem do dumy i mobilizacją dodo dalszej pracy, zwiększenia wysiłków, aby tak, jak przed wiekami i dzisiaj kształtować umysły ,,mądre i oświecone’’ – dla dobra Polski naszych ,,Małych Ojczyzn’’ dla dobra obywateli. ''

SANY0245

SANY0244

 

SANY0252

 

           Kulminacyjnym punktem tego dnia był wykład profesora Jerzego Stępnia na temat; „ Autonomia szkół ponadgimnazjalnych  w ramach uprawnień samorządu terytorialnego”.  Profesor Jerzy Adam Stępień  – polski prawnik, polityk, senator I i II kadencji, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, a w latach 2006–2008 prezes Trybunału Konstytucyjnego – jest jednym z największych intelektualistów naszych czasów. W 1980 był współzałożycielem „Solidarności” w Regionie Świętokrzyskim, objął stanowisko wiceprzewodniczącego zarządu regionu. Należy do współautorów Posłania do narodów Europy Środkowej i Wschodniej. W stanie wojennym został internowany na okres roku, po zwolnieniu działał w podziemiu. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Wielkiego Księcia Giedymina(2008). Wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi(2006), Brązowym Medalem Gloria Artis oraz medalem Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości (Bene Merentibus Iustitiae) przyznawanym przez KRS. W 2013 za działalność publiczną otrzymał przyznawaną przez redakcję „Newsweeka” Nagrodę im. Teresy Torańskiej.

             Następnie Szanowni Goście mogli obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez uczniów klas II i III w opracowaniu i reżyserii pań: Sylwii Smaczyńskiej i Anny Sioja. Część artystyczna odwoływała się do czasów oświecenia – okresu, w którym żył i działał Patron Szkoły – Hugo Kołłątaj. Zadziwiająco aktualnie brzmiały kwestie oparte na dziele Niemcewicza „Powrót posła”, refleksyjna scenka z Hugonem Kołłątajem skłoniła do zadumy nad wiedzą i mądrością. Największy entuzjazm wzbudził muzyczny występ Nicoli Bębenek, która brawurowo wykonała pieśń „Miejcie nadzieję” – na specjalną prośbę uczestników, powtórzoną na zakończenie części artystycznej. Występ uświetniły trzy wiersze Pana Adama Ochwanowskiego, recytowane przez uczniów.

IMG 2483n

IMG 2490

IMG 2493

IMG 2495

IMG 2578

IMG 2589n

IMG 2590n

IMG 2602

IMG 2607

IMG 2609

IMG 2619

IMG 2634

 

           Niewątpliwą atrakcją drugiego dnia Zjazdu była wizyta w jednej z najpiękniejszych i najbardziej prestiżowych stadnin koni w Polsce i na świecie – w Michałowie. Goście mieli możliwość podziwiania miejsca, które poszczycić się może championami na skalę światową. Konie z Michałowa to nie tylko cenne i znane na całym świecie okazy, ale nade wszystko pełne uroku i piękna stworzenia, które zachwyciły Gości

SANY0280

 

Szczegółowe informacje dotyczące Stowarzyszenia Na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce znajdują się na stronie www.najstarszeszkoly.edu.pl