"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • _dsc0902.jpg
Biblioteka szkolna
czwartek, 22 sierpnia 2013 12:31

 

ex1

Biblioteka jest instytucją, która samym swym istnieniem świadczy o rozwoju kultury.

                                                                  Jan Paweł II

 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

8.00 - 14.00

Czwartek - dzień techniczny

 

Księgozbiór biblioteki liczy ok.12000 książek (stan z grudnia 2012r.),    w którym znajdują się zbiory literatury polskiej i obcej, opracowania literackie, księgozbiór podręczny oraz  katalogi: kartkowy alfabetyczny i systematyczny oraz komputerowy (program MOL). Liczba czytelników wynosi obecnie około 300 uczniów. Ze zbiorów korzystają również nauczyciele i pracownicy liceum. Z wypożyczalni korzysta dziennie średnio 20-30 osób. Nie prowadzi się statystyki odwiedzin czytelni MCI ( zaglądacie tu bardzo często i licznie).

Regulamin wypożyczalni i czytelni

Prawa i warunki korzystania

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Czytelnik odpowiada materialnie za zagubienie lub zniszczenie książki.
 4. Wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 5. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

Wypożyczanie książek 

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo czytelnik może mieć na swym koncie 5 książek przez okres 1 miesiąca. Za zgodą bibliotekarza można termin zwrotu prolongować na kolejny okres
 3. O wypożyczaniu większej niż regulaminowa ilość woluminów decyduje indywidualnie bibliotekarz.
 4. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 5. Książki z księgozbioru podręcznego wypożyczalni mogą być wypożyczone poza bibliotekę za zgodą bibliotekarza.
 6. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek. 

 Regulamin czytelni

 1. W czytelni obowiązuje cisza.
 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów: z księgozbioru podręcznego i zbiorów wypożyczalni.
 3. Czytelnik ma wolny dostęp do półek i może sam wybierać potrzebne książki. O wypożyczeniu książki z księgozbioru czytelni oraz o terminie jej zwrotu decyduje indywidualnie bibliotekarz.

 b1  b2  b3

Na warsztat informacyjny biblioteki składają się:

 - księgozbiór podręczny

- katalog alfabetyczny - informuje nas o tym, czy poszukiwana przez czytelnika książka znajduje się w bibliotece

- katalog rzeczowy - pozwala czytelnikowi zorientować się, jakie książki na interesujący go temat znajdują się w bibliotece

- komputerowa baza danych  -  wszystkie książki z naszej biblioteki zostały    wprowadzone do komputerowej bazy danych. Pracujemy z programem MOL Optimum.

- prenumerata czasopism – jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli:  "Biologia w Szkole", "Chemia w Szkole",  "Fizyka w Szkole",  "Geografia w Szkole", „Język polski w Liceum”, "Matematyka",  "Polonistyka",  „Problemy opiekuńczo-wychowawcze”

  

 

 WYKAZ LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH

Pozim podstawowy -Literatura polska: Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej; Jan Kochanowski – pieśni, treny (wybór); poezja baroku (wybór); Piotr Skarga – Kazania sejmowe (wybór); Ignacy Krasicki – Pieśń: Hymn do miłości Ojczyzny, satyry i liryki (wybór); Stanisław Staszic – Przestrogi dla Polski (fragmenty); Adam Mickiewicz –  Pan Tadeusz, Dziady cz. III; Juliusz Słowacki – Kordian; Zygmunt Krasiński – Nie-Boska komedia (wybrane sceny), Listy (wybór); wybór poezji romantycznej (w tym utwory Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida); Bolesław Prus - Lalka; Eliza Orzeszkowa - Nad Niemnem; Henryk Sienkiewicz -  Potop; wybór poezji młodopolskiej; Stanisław Wyspiański – Wesele; Władysław Stanisław Reymont - Chłopi, tom I: Jesień; Stefan Żeromski – Ludzie bezdomni, Przedwiośnie; Bruno Schulz – Sklepy cynamonowe (wybrane opowiadania); Zofia Nałkowska – Granica; Sławomir Mrożek - Tango;  Tadeusz Borowski - Pożegnanie z Marią (wybrane opowiadania); Gustaw Herling-Grudziński – Inny świat; Witold Gombrowicz – Ferdydurke; Hanna Kraul – Zdążyć przed Panem Bogiem; wybór poezji XX wieku (w tym utwory Bolesława Leśmiana, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, Czesława Miłosza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Różewicza, Mirona Białoszewskiego, Wisławy Szymborskiej, Stanisława Barańczaka, ks. Jana Twardowskiego); Jan Paweł II; Stefan Wyszyński – Zapiski więzienne; inne wybrane fragmenty prozy dokumentalnej (reportaż, dziennik, pamiętnik) i eseistycznej; inne utwory zaproponowane przez uczniów i nauczyciela; teksty kultury (adaptacje filmowe powieści i inne filmy, spektakle teatralne, utwory muzyczne, obrazy, słuchowiska, programy telewizyjne, teksty prasowe) Literatura powszechna: Sofokles - Król Edyp; Horacy - wybór pieśni; William Szekspir - Makbet; Molier - Świętoszek; Johann Wolfgang von Goethe – Cierpienia młodego Wertera;  Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara; Joseph Conrad –  Jądro ciemności; Albert Camus -  Dżuma.

Poziom rozszerzony - Literatura polska: Jan Kochanowski - Treny; wybrany dramat romantyczny Juliusza Słowackiego lub Zygmunta Krasińskiego;  Stanisław Ignacy Witkiewicz –Szewcy (fragmenty); Maria Kuncewiczowa – Cudzoziemka;  Witolda Gombrowicz – Trans-Atlantyk; Stanisław  Ignacy Witkiewicz – Szewcy.
Literatura powszechna: Dante Alighieri - Boska Komedia (fragmenty Piekła); Jan Wolfgang Goethe – Faust cz.1; Franz Kafka – Proces; Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata.