"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Przystąpienie do projektu ,, EUROPA DLA OBYWATELI’’ pod tytułem: „Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych.
sobota, 07 listopada 2020 07:51

 

W bieżącym roku szkolnym LO im. Hugona Kołłątaja bierze udział w projekcie: Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach post-totalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej #shareEU. 

  Główne cele projektu:

·         Przyczynianie się do zrozumienia przez obywateli Unii jej historii i różnorodności.

·         Podnoszenie świadomości na temat pamięci, wspólnej historii i wartości oraz celu Unii, jakim jest promowanie pokoju, jego wartości i dobrobytu narodów poprzez stymulowanie debaty, refleksji i rozwoju sieci.

·         Upamiętnienie głównych historycznych punktów zwrotnych w najnowszej historii Europy – 2004.

·         15 lat rozszerzenia Unii Europejskiej na Europę Środkową i Wschodnią.

·         Społeczeństwo obywatelskie i uczestnictwo obywatelskie w reżimach totalitarnych.

pl-1

 Projekt powinien przyczynić się do lepszego zrozumienia demokratycznych procesów społecznych zachodzących w Unii Europejskiej, zarówno w wymiarze historycznym, jak i współczesnym. Jego głównym celem jest stworzenie ponadnarodowej debaty i refleksji na temat:

·         działań edukacyjnych i społecznych związanych z kształtowaniem obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych,

·         pamięci historycznej,

·         dziedzictwa kulturowego i wspólnych wartości europejskich,

·         demonstrowanie różnych podejść do wspólnych wydarzeń historycznych i ich skutków.


pl-2