"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Zarządzenie dyrektora liceum dotyczące zdalnego nauczania
sobota, 17 października 2020 17:25

ZARZĄDZENIE NR 7/2020/2021 

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie
z dnia 16.10.2020 r. w sprawie: o zmianie trybu nauczania na tryb zdalny
w Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie
od 19 października 2020r do odwołania

 Podstawa prawna:

·         art. 68 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)

·         Zarządzenia nr 37 zał. nr 1 par.2 pkt 1,5,9 /2020/2021 oraz

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.)

·         Statutu Szkoły Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie

·         zaliczeniu powiatu pińczowskiego przez GIS do strefy " czerwonej" 

Pełny tekst zarządzenia dostępny jest na stronie internetowej szkoły pod nazwą ZD-nr7-19-10-2020. PDF