"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Komunikat o przedłużonym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty
środa, 25 marca 2020 06:37

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie - Informuję, iż zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U.2020 poz.492) 

 zostało  przedłużone czasowe ograniczenie  funkcjonowania jednostek sytemu oświaty

 od dnia 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r.

 

Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych od 25.03.2020r. określa Rozporządzenie  Ministra  Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U.2020 poz.493) 

 W Liceum nauczyciele korzystają z Platformy Office 365 i innych form kształcenia na odległość.

Komunikacja z Państwem i uczniami poprzez dziennik lekcyjny Librus.

 Od 25.03.2020r. do 10.04.2020r. zajęcia odbywają się wg tygodniowego rozkładu zajęć dla LO.

Obecność uczniów będzie potwierdzana w dzienniku Librus , zajęcia będą się odbywać za pomocą platform
wybranych przez nauczyciela ,na których uczniowie będą potwierdzać swoja obecność.

Dokładne informacje dotyczące o sposobie i trybie realizacji  nauczania na  odległość 
otrzymacie Państwo w następnym  komunikacie.

                                                                                                                   dyrektor LO  A. Golik