"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
W „KOŁŁĄTAJU” PAMIETAJĄ O KATYNIU
środa, 15 maja 2019 00:00

           25 kwietnia 2019 roku po raz kolejny w Liceum Ogólnokształcącym  im. H. Kołłątaja w Pińczowie miała miejsce uroczystość poświęcona upamiętnieniu Zbrodni Katyńskiej.  Na uroczysty apel przybyli zaproszeni goście: Beata Kita - wiceburmistrz, dr Michał Zawisza z kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, Pani Renata Gajos przedstawicielka Pińczowskiego Stowarzyszenie RR Mirów. Uroczystość rozpoczęła się krótkim przemówieniem pani Anna Golik – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Pińczowie. Następnie ogłoszone zostały wyniki konkursu „O Zbrodni Katyńskiej”, który już po raz czwarty został zorganizowany w pińczowskim liceum. Jego pomysłodawcą jest Pan Łukasz Łaganowski prezes Pińczowskiego Stowarzyszenie RR Mirów. Od czterech lat wszyscy uczniowie pińczowskiego ogólniaka w kwietniu sprawdzają swoją wiedzę na temat tragicznych wydarzeń z roku 1940. W tym roku najwyższą liczbę punktów uzyskał Łukasz Włodarski - uczeń klasy II d. Drugie miejsce przypadło: Wiktorowi Sobczykowi (IIa), Szymonowi Stępniowi (IId), oraz Filipowi Szprochowi (IIIC). Wyróżnieni zostali również: Karolina Kozłowska - IIa, Bartosz Sternak -  IIa, Piotr Stępień Ic, Wiktoria Kwapisz Ib.

P1000771

Cenne nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych zostały tradycyjnie ufundowane przez kielecką delegaturę IPN oraz  pana Zbigniew Kudasiewicza – właściciela firmy FMK spółka z.o.o. W tej edycji uczniowie pińczowskiego liceum zostali również nagrodzeni przez Pińczowskie Stowarzyszenie RR Mirów oraz MOZ NSZZ "Solidarność" w Pińczowie.

P1000802

P1000913

            Kolejnym punktem programu była część artystyczna w wykonaniu uczniów „Kołłątaja” przygotowana przez Tomasza Pietrzykowskiego oraz Krzysztofa Rolińskiego”,  na którą składały się najważniejsze informacje związane z historią zbrodni katyńskiej oraz okolicznościowe wiersze i piosenki.  Na zakończenie przedstawiciele młodzieży oraz zaproszeni goście złożyli wiązanki kwiatów przed pomnikiem upamiętniającym zamordowanych na Wschodzie w 1940 roku  absolwentów i uczniów przedwojennego pińczowskiego gimnazjum.