"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Regulamin IV edycji Konkursu Pięknego Czytania
niedziela, 03 lutego 2019 18:56

Regulamin IV Edycji Konkursu Pięknego Czytania

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do uczniów w dwóch grupach wiekowych:

a/   uczniowie szkół podstawowych  klasy VII -VIII oraz III klasy gimnazjum,

b/   uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Cele konkursu: 

§  promocja czytelnictwa,

§  upowszechnienie i rozwijanie kompetencji czytelniczych,

§  popularyzacja literatury wśród młodych odbiorców,

§  rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich,

§  kształcenie umiejętności pięknego czytania wśród młodego pokolenia w dobie zanikania kontaktu z książką,

§  budzenie wyobraźni młodego człowieka,

§  rozwijanie twórczych talentów,

§  realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019,

 

§  kształtowanie postaw, wychowanie do wartości.

Zasady konkursu:

1.Uczeń wybiera dowolny fragment tekstu z literatury pięknej i przygotowuje się do pięknego głośnego czytania.

2.Czas prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.

3.Wystąpienia zostaną ocenione przez komisję konkursową, w skład której wejdą wszyscy opiekunowie uczestników       konkursu, którzy wyłączeni są z głosowania w przypadku oceny ucznia ze swojej szkoły.

4.Kryteria oceny:

v  technika czytania (płynność i lekkość mowy, poprawność artykulacji głosek, dykcja i tempo czytania),

 

v  środki artystycznego wyrazu (pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, modulacja głosu i jego natężenie, akcent zdaniowy, mimika, ewentualny gest tzw. „intuicja artystyczna, postawa, sposób trzymania tekstu, kontakt wzrokowy z odbiorcą, zachowanie czytającego, radzenie sobie z tremą).

 5.Komisja konkursowa po zsumowaniu wszystkich uzyskanych punktów przez czytającego wyłoni  „Mistrza pięknego czytania” (po jednym z każdej grupy wiekowej).

Członkowie komisji dokonują oceny według załącznika nr 3.

6. Nagrodzeni zostaną laureaci 1,2,3 miejsca w każdej grupie wiekowej.

7. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy.

8. Ilość uczestników reprezentujących szkołę nie może przekraczać 2 osób.

9. Zgłoszenia prosimy wysyłać do dnia 28 lutego 2019 r.  na adres mailowy szkoły:  sekretariat_lo1poczta.onet.pl  wg załącznika nr 1 , którego wersję papierową należy złożyć u organizatora w dniu konkursu .

10. W dniu konkursu uczestnicy wraz z opiekunami składają u organizatora podpisane dokumenty w formie papierowej wg załącznika nr 2 .

11. Konkurs zostanie przeprowadzony w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie, ul. Nowy Świat 2,
w dniu 06 marca 2019 r.  o godz. 9.00 
w sali nr 16.

12. Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest do posiadania dokumentu tożsamości lub legitymacji szkolnej.

13. W związku ze  współpracą z  Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Pińczowie laureaci konkursu  w poszczególnych kategoriach, zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, które organizowane jest 
w Pińczowie.

 W przypadku wątpliwości  prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: 
  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 Wiesława Michalska tel. 602298306, Urszula Pietrzykowska 661765464.

 Konkurs organizowany jest w ramachTygodnia Kultury Języka, któremu patronuje:

                                     Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,

                                     Świętokrzyski Kurator Oświaty,

                                     Prezydent Miasta Kielce,

                                     Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 Patronat honorowy konkursu:

Starosta Powiatu Pińczowskiego     Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie