"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Dobre wyniki maturzystów z Kołłątaja
piątek, 06 lipca 2018 11:22

Mamy wstępne wyniki maturzystów z Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Pińczowie, z których wynika, że zdawalność egzaminu maturalnego w naszym liceum wyniosła 91,04 i jest znacznie powyżej średniej ogólnopolskiej wynoszącej 85,3 %. Co więcej, każda z osób, której nie powiodło się w maju, ma prawo do egzaminu poprawkowego, który odbędzie się w 21 sierpnia. Natomiast w kraju ponad 5,5% uczniów nie zaliczyło dwóch egzaminów obowiązkowych, co skutkuje brakiem prawa do poprawki.

Jak zwykle nasi uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z językiem polskim, gdyż wszyscy tegoroczni maturzyści zdali ten egzamin, z czym nie poradziło sobie 2% absolwentów liceów w Polsce. Również z pozostałych przedmiotów obowiązkowych uczniowie Kołłątaja mają wyższy odsetek sukcesów od polskich licealistów. W przypadku języka angielskiego wynosi on 98,5%, przy średniej krajowej dla absolwentów liceów – 97% , języka rosyjskiego 100% (w kraju – 95%). Także z matematyki zanotowaliśmy wyższą średnią niż wyniki ogólnopolskie, gdyż w kraju 87% licealistów cieszyło się ze zdanego egzaminu z matematyki, a w naszym liceum 92,5%.

            Dużo wyższą średnią w porównaniu ze swoimi rówieśnikami zanotowali też uczniowie Kołłątaja z egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. W Polsce wskaźnik ten wynosi 58%, a u naszych absolwentów jest wyższy o ponad 6%. Matematyka również wypadała nieco lepiej niż w Polsce.

            Podsumowując, tegoroczne wyniki naszych maturzystów należy uznać za bardzo dobre.