"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
LUTY POD ZNAKIEM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
czwartek, 15 lutego 2018 00:00

W czterech klasach drugich pińczowskiego liceum został przeprowadzony program edukacyjno - profilaktyczny "Podstępne WZW", przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Program jest odpowiedzią na pojawiające się wciąż nowe przypadki zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu B i C, więc w celu przeciwdziałania tej chorobie konieczne jest kształtowanie u młodzieży zachowań prozdrowotnych. Podczas zajęć prowadzonych aktywnymi metodami uczniowie nauczyli się: jak rozpoznać objawy zakażenia, jak unikać sytuacji narażenia na zakażenie oraz jakie są możliwości leczenia WZW. Z analizy ankiet wypełnionych na początku i na końcu zajęć wynika, że uczestnicy programu uświadomili sobie, jak dużym zagrożeniem jest wirusowe zapalenie wątroby. Zajęcia były także okazją do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnych zachowań zdrowotnych.