"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Profilaktyka dla rodziców
piątek, 22 września 2017 00:00

20 września2017 o godzinie 17 odbyło się spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z Przewodniczącą Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Pińczowie sędzią Anną Siemińską i Oficerem Prasowym Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie asp. Damianem Stefańcem. Poruszony został temat zagrożeń dotyczących osób młodocianych i ich odpowiedzialności karnej oraz bezpieczeństwa w szkole . Podkreślono rolę rodziców i szkoły w kształtowaniu u uczniów pożądanych postaw i zachowań. Prelekcji towarzyszyła prezentacja multimedialna, która pozwoliła na ukazanie problemu dopalaczy oraz innych używek . Aspirant Damian Stefaniec zwrócił szczególną uwagę na rozpoznawanie objawów zażywania dopalaczy i skutki temu towarzyszące, zarówno te zdrowotne jak i społeczne. Spotkanie poprowadzone i podsumowane zostało przez panią Annę Golik –dyrektora pińczowskiego liceum.