"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Ponidziański Konkurs Historyczny Husaria Rzeczypospolitej - chluba i duma Polski oraz Litwy
piątek, 05 maja 2017 00:00

W tegorocznej edycji Ponidziańskiego Konkursu Historycznego Husaria Rzeczypospolitej - chluba i duma Polski oraz Litwy wzięło udział kilkunastu uczniów i uczennic z Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja. W kategorii prace pisemne lub multimedialne I miejsce zajęła uczennica kl. 2A Agnieszka Pasek, a miejsce II uczeń kl. 1A Jakub Maj. Opiekunem uczniów był nauczyciel historii Krzysztof Roliński

Z60

Celem konkursu jest zainteresowanie młodego pokolenia historią, w tym przypadku poszerzenie wiedzy na temat husarii jako o formacji kawaleryjskiej Rzeczypospolitej, pogłębianie wiedzy o bitwach, starciach, potyczkach w których ta formacja brała udział; upowszechnienie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości oraz zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych studiów nad historią, sięgania do literatury, źródeł historycznych, wspomnień, badań i oceny tych źródeł. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich na terenie powiatu buskiego, pińczowskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego oraz gminy chmielnik z powiatu kieleckiego.