"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Powstanie Szkolnego Koła Strzeleckiego
środa, 18 stycznia 2017 14:38

Strzelectwo sportowe to dyscyplina sportu polegającą na współzawodnictwie w strzelaniu ze sportowej broni palnej albo pneumatycznej do tarczy lub celów ruchomych. Uczy ono odpowiedzialności, dokładności, koncentracji, kształtuje psychikę, daje wiele satysfakcji poprzez udział w zajęciach i zawodach, mobilizuje do dbania o ogólną sprawność fizyczną oraz uczy umiejętności odnoszenia zwycięstw i ponoszenia porażek. Szkolne Koło Strzeleckie, które powstało w naszym liceum stawia następujące cele do realizacji : popularyzacja wśród młodzieży szkolnej działalności Ligi Obrony Kraju ze szczególnym uwzględnieniem sportu strzeleckiego; integrację miłośników środowiska strzelectwa sportowego oraz propagowanie postaw patriotycznych i proobronnych.

sks1

sks2

sks4

Pierwsze zajęcia i treningi strzeleckie rozpoczną się po feriach zimowych - 15-02-2017 r.. Uczniowie osiągający najlepsze wyniki będą reprezentować szkołę na zawodach strzeleckich. Treningi strzeleckie na strzelnicy LOK (Pływalnia Delfinek) w każdą środę godz. 17 - 18. Opiekunami koła strzeleckiego zostali : pan Krzysztof Roliński i pan Wojciech Koza