"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Konkurs Recytatorski Poezji w Języku Angielskim
niedziela, 11 grudnia 2016 00:00

Dnia 07.12.2016r. w naszym liceum odbył się Konkurs Recytatorski Poezji w Języku Angielskim Magical English Poetry. Spośród zgłoszonych uczestników najwyższą notę i główną nagrodę uzyskała uczennica Katarzyna Wróbel z Gimnazjum nr 2 im. Adolfa Dygasińskiego w Pińczowie, przygotowana przez Panią Wiolettę Mitręgę. Komisja Konkursowa, w składzie: Gabriela Wiewióra i Justyna Szafraniec, Ilona Wilk, bardzo wysoko oceniła umiejętności interpretacyjne Katarzyny Wróbel oraz ogromny wysiłek uczennicy, która zaprezentowała w konkursie dwa utwory. Zadanie uczestników polegało na zaprezentowaniu wybranego utworu z podanej w regulaminie konkursu antologii przed Komisją Konkursową. Ocenie podlegał dobór repertuaru, interpretacja i ogólny wyraz artystyczny, poprawność wymowy i stopień opanowania tekstu. Celem konkursu była prezentacja umiejętności językowych, recytatorskich i aktorskich uczniów szkół gimnazjalnych, nabywanie umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych, a także popularyzacja poezji w języku obcym wśród młodzieży. Sponsorem nagród rzeczowych w konkursie były Wydawnictwa Językowe: Pearson oraz Macmillan. Serdecznie gratulujemy!