"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego
poniedziałek, 05 września 2016 00:00

Dnia 1 września na sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie, odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolny 2016/201. W tym wydarzeniu wziął również udział Starosta Powiatu Pińczowskiego pan Zbigniew Kierkowski oraz ks. Dziekan Jan Staworzyński. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego, przewodnicząca samorządu szkolnego powitała wszystkich zebranych, życzyła młodzieży sukcesów w nauce szczególnie pierwszoklasistom oraz przyszłym maturzystom. Następnie głos zabrała Dyrektor Liceum pani Anna Golik, która przypomniała wspaniałe osiągnięcia naszych uczniów na olimpiadzie z języka polskiego i matematyki. Zachęcała uczniów do pilnej nauki oraz wyraziła nadzieję na dalszą owocną współpracę organu prowadzącego, nauczycieli, rodziców w wychowaniu młodego pokolenia.

nrs1

nrs2

nrs3

nrs4

nrs5

nrs6

nrs7

nrs8

nrs9

Następnie głos zabrał pan starosta Zbigniew Kierkowski. W swoim przemówieniu nawiązał do 77 rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, zwrócił uwagę na ciężką i odpowiedzialną pracę nauczycieli w przygotowaniu uczniów do kolejnego etapu edukacji jakim są studia i podjęcie pierwszej pracy. Po części oficjalnej klasy drugie i trzecie udały się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami. Na sali gimnastycznej pozostali pierwszoklasiści, których następnie przydzielano do poszczególnych klas. W bieżącym roku szkolnym naukę w naszym liceum rozpoczną cztery klasy pierwsze. Wychowawcami tych klas zostali: pani Mirosława Tutaj – klasa 1A, pan Marcin Karpiński – klasa1B i pani Ilona Wilk – klasa 1C. oraz pani Marzena Prażuch - klasa1D. Wszystkich bardzo serdecznie witamy i zapewniamy, że w naszej szkole panuje miła atmosfera. Życzymy wam, aby najbliższe trzy lata obfitowały w same sukcesy, aby nie zrażały was żadne porażki, a zawarte w murach naszej placówki przyjaźnie przetrwały długie lata.