"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Rekrutacja na nowy rok szkolny 2016-2017
czwartek, 07 lipca 2016 07:19

W dniu 07.07.2016 r. zostanie ogłoszona w budynku szkoły

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W PIŃCZOWIE

NA ROK SZKOLNY 2016/2017


DO 26 LIPCA 2016 należy dostarczyć

oryginały świadectw ukończenia gimnazjum oraz

oryginały zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Niedoręczenie oryginałów traktowane jest jako rezygnacja ze starania się

o przyjęcie do szkoły.

Ostateczna lista przyjętych

do Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie

wraz z podziałem na klasy zostanie ogłoszona

27 lipca 2016 roku o godzinie 1300


Jstnieje jeszcze możliwość złożenia dokumentów do klasy pierwszej

lub wymiany kopii świadectw i zaświadczeń na oryginały