"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Terminarz rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja
piątek, 24 czerwca 2016 08:46

Terminarz rekrutacji

lp.

Data

Postępowanie

1.

od 11.04.2016r.

do 28.06.2016r.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych
pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.

od 24.06.2016r.

do 28.06.2016

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

3.

od 28.06.2016r.

do 30.06.2016r.

Postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej według przyjętych w szkołach procedur. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branychpod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

4.

do 15.07.2016r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatówniezakwalifikowanych.

5.

do 26.07.2016r.

(do godz. 15.00)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum ioryginału zaświadczenia wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile niezostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa i zaświadczenia do szkoły traktowane jest, jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Pińczowa

6.

27.07.2016r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listykandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


Rekrutacja uzupełniająca

1.

od 27 lipca 2016r.

do 1 sierpnia 2016r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatawarunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.

23.08.2016r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

3.

do 26.08.2016r.

(do godz.15.00)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaciprzedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum ioryginału zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym, o ile nie zostałyone złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

4.

29.08.2016r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listykandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.