"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
1 marca – Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych’’
wtorek, 01 marca 2016 00:00

Byli żołnierzami, ,, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego z bronią w ręku jak i w inny sposób przeciwstawili się agresji sowieckiej i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu’’,[ preambuła do Ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych,,] Szacuje się, że wlatach1944-56 w szeregach konspiracji walczyło od 120 do 180 tysięcy osób. Ostatni z żołnierzy niepodległościowego podziemia – Józef Fronczak ps. ,,Lalek’’ zginął w walce w 1963 r. Dnia 1 marca 1951 roku w warszawskim więzieniu komuniści zamordowali oficerów Wojska Polskiego – przywódców Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość:

ppłk. Łukasza Cieplińskiego
mjr. Adama Lazarowicza
kpt. Józefa Batorego
por. Karola Chmieka
por. Mieczysława Kawalca
por. Franciszka Błażeja
ppor. Józefa Rzepkę

plakat-zw

 

W 60 rocznicę tej zbrodni w roku 2011 na mocy uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej dzień
1 marca stał się świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych’’.