"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
DRUGI ETAP OLIMPIADY ,, O DIAMENTOWY INDEKS AGH’’
poniedziałek, 01 lutego 2016 19:18

Od roku 2008 w Liceum Ogólnokształcącym w Pińczowie odbywa się drugi etap olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”. W mury naszej szkoły zapraszani są uczniowie województwa świętokrzyskiego i województw ościennych. Trzystopniowa ogólnopolska olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” realizowana jest w zakresie czterech przedmiotów: matematyki, fizyki, chemii i geografii z elementami geologii. Laureaci tej Olimpiady są przyjmowani na studia w AGH w Krakowie z pominięciem procedury rekrutacyjnej. W założeniu Olimpiada ta jest odmianą olimpiad tradycyjnych, mającą na celu pogłębienie wiedzy z przedmiotów uwzględnianych przy rekrutacji na uczelnie. Aby awansować do kolejnych etapów Olimpiady, trzeba uzyskiwać co najmniej 70% spośród możliwych do zdobycia na danym etapie punktów. Pierwszych dziesięciu najlepszych finalistów z zakresu każdego przedmiotu nazywamy laureatami I stopnia, kolejnych dziesięciu laureatami II stopnia, a tych, którzy w finale uzyskają 70% punktów - laureatami III stopnia Olimpiady. Co roku w czerwcu przedstawiciele naszej szkoły w osobach Dyrekcji i nauczyciela geografii są zapraszani na AGH na uroczystość rozdania Diamentowych Indeksów.

P1300989

P1300994

 

P1300998

P1301009

P1301017

P1301034

P1301027

P1311035

P1301028

P1311038

P1311045

P1311049

P1311052

P1311053

AGH stała się bardzo ważnym partnerem dla Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Pińczowie. Wspólnie promujemy przedmioty matematyczno-przyrodnicze wśród młodzieży. Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH biorą udział uczniowie naszej szkoły w zakresie fizyki, matematyki i geografii. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w Dniach Otwartych AGH, gdzie zapoznają się z bazą dydaktyczno-naukową uczelni, słuchają wykładów, uczestniczą w ćwiczeniach i warsztatach. Do II etapu, który odbył się 30 i 31 stycznia 2016 r. zakwalifikowali się następujący uczniowie: Aleksandra Łata – geografia, Norbert Pilarek i Leszek Celary – fizyka, Andrzej Głuszak, Anna Kowalczyk, Andrzej Łyś, Agata Molenda, Szymon Oleksy, Piotr Pasternak, Aneta Zachariasz, Norbert Pilarek – matematyka.