"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Współpraca z Bractwem Kawalerów Gutenberga
piątek, 06 listopada 2015 12:09

Liceum nasze nawiązało współpracę z Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga, które jest członkiem Europejskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga z siedzibą w Paryżu. W wyniku tej współpracy biblioteka szkolna otrzyma darowizny rzeczowe w postaci książek. Celem Bractwa jest popularyzacja języka polskiego oraz szerzenie kultury polskiej, idei Europy sprawiedliwej i braterskiej, rozpowszechnianie i ochrona słowa drukowanego, wspieranie czytelnictwa i szerzenie oświaty, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Do chwili obecnej na rzecz rozwoju czytelnictwa przekazano przeszło 700 tys. woluminów.

GUTENBERG