"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015-2016
sobota, 05 września 2015 07:26

Dnia 1 września na sali gimnastycznej zebrała się młodzież oraz grono pedagogiczne Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie, aby uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny 2015/2016. W tym wydarzeniu wziął również udział Starosta Powiatu Pińczowskiego pan Zbigniew Kierkowski, ks. Dziekan Jan Staworzyński oraz Dyrektor Muzeum pan Jerzy Znojek. W tej miłej uroczystości uczestniczył też były zasłużony profesor Kazimierz Wroński, który uczył w naszym liceum historii i przysposobienia obronnego w latach 1965 -1973.

P9010527

P9010532

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego, przewodnicząca samorządu szkolnego powitała wszystkich zebranych, życzyła młodzieży sukcesów w nauce i na egzaminie maturalnym. Następnie głos zabrała Dyrektor Liceum pani Anna Golik, która zachęcała uczniów do pilnej nauki oraz wyraziła nadzieję na dalszą owocną współpracę organu prowadzącego, nauczycieli, rodziców i uczniów. Na zakończenie swojego wystąpienia pani dyrektor wręczyła kwiaty panu Kazimierzowi Wrońskiemu w podziękowaniu za pracę w naszej szkole.

P9010538

P9010534

P9010543

Następnie głos zabrał pan starosta Zbigniew Kierkowski. W swoim przemówieniu nawiązał do 76 rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, zwrócił uwagę na ciężką i odpowiedzialną pracę nauczycieli w przygotowaniu uczniów do kolejnego etapu edukacji jakim są studia i podjęcie pierwszej pracy. Kolejnym punktem uroczystości było wciągniecie na maszt naszej flagi państwowej. Dokonał tego najlepszy uczeń poprzedniego roku szkolnego Piotr Pasternak.

P9010546

P9010547

P9010562

Po części oficjalnej klasy drugie i trzecie udały się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami. Na sali gimnastycznej pozostali pierwszoklasiści, których następnie przydzielano do poszczególnych klas. W bieżącym roku szkolnym naukę w naszym liceum rozpoczną trzy klasy pierwsze. Wychowawcami tych klas zostali: pani Dorota Wites – klasa 1, pani Beata Oleksy – klasa1B i pan Krzysztof Marszalik – klasa 1C. Wszystkich bardzo serdecznie witamy i zapewniamy, że w naszej szkole panuje miła atmosfera. Życzymy wam, aby najbliższe trzy lata obfitowały w same sukcesy, aby nie zrażały was żadne porażki, a zawarte w murach naszej placówki przyjaźnie przetrwały długie lata.