"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Dwujęzyczne Świętokrzyskie w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja
czwartek, 11 czerwca 2015 16:59

 

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele języka angielskiego Danuta Socha, Justyna Szafraniec i Gabriela Wiewióra
przeprowadziły pilotażową serię 12 lekcji z zastosowaniem innowacyjnej metody zintegrowanego kształcenia
przedmiotowo - językowego. Celem nadrzędnym inicjatywy jest umożliwienie biegłego opanowania
zarówno danego pozajęzykowego przedmiotu jak i języka, w którym naucza się tego przedmiotu.
Należy podkreślić, że do każdego z tych elementów przywiązuje się taką samą wagę.

swdwj1

Lekcje zostały podzielone na trzy grupy przedmiotowe. Uczniowie poznali wybrane treści programowe z geografii, historii oraz literatury
w języku angielskim.
Młodzież z zaciekawieniem uczestniczyła w zajęciach oraz była mocno zaangażowana w wykonywanie  zadań powierzonych im
do wykonania. Można było zauważyć chęć poszerzania i zdobywania treści wykraczających poza obowiązujący zakres nakreślony
w podstawie programowej. Ponadto, grupa aktywnie uczestniczyła w licznych dyskusjach i swobodnie wyrażała poglądy dotyczące
poruszanych zagadnień. Licealiści  rozwinęli różnorakie umiejętności, takie jak efektywna praca w zespole oraz  myślenie
przyczynowo – skutkowe w trakcie analizy tekstów i materiałów źródłowych. Ponadto, wykazali się umiejętnością krytycznego
odbioru tekstu literackiego.

 

swdwj2 

 

 swdwj3

 

 

swdwj4 

 

W wyniku przeprowadzonej inicjatywy uczniowie wykonali mapę Afryki, wraz z rzeką Kongo, uwzględniającą wcześniej poznane
treści i pojęcia. Na mapie znalazły się listy/ pocztówki  turystów z Afryki, zawierające wspomnienia i wrażenia z podróży. 
Po zapoznaniu się z umieszczonymi  na mapie informacjami i ciekawostkami,  licealiści z pozostałych klas odpowiadali
na pytania zawarte w quizie.

 

swdwj5

 

 

swdwj6

 

Inicjatywa dwujęzyczna była pouczającym doświadczeniem zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli, którzy wzbogacili
swój warsztat pracy poprzez zastosowanie innych sposobów przekazu treści programowych. Przeprowadzone zajęcia
wyznaczyły obiecujące perspektywy dla rozwoju naszej szkoły. Ze zdobytych od młodzieży informacji, nauczanie
dwujęzyczne może być bodźcem dla uczniów naszego liceum do podjęcia studiów w innych krajach.

 swdwj7

 

swdwj8

 

 swdwj9

 

swdwj10

 

 

swdwj11

 

swdwj12

 

swdwj13