"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Konkurs Informatyczny
poniedziałek, 13 kwietnia 2015 14:20

wez udzial

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów naszego liceum do uczestnictwa w konkursie logo PTI

V Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „TIK?-TAK!” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie. Jednocześnie chcemy stworzyć uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności, a także wyłonić i wspierać uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych. Naszym celem jest również zachęcanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień swoich uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Udział w konkursie dla uczniów jest bezpłatny i dobrowolny. Konkurs, o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzony będzie w trzech etapach: 
- etap szkolny: 13-17 kwietnia 2015, 
- etap regionalny: 28 kwietnia 2015, 
- finał 12 maja 2015 w Warszawie, podczas obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.

znaczek

 

 
!należy się zarejestrować na stronie konkursu: http://tik-tak.cloudia.pl/logowanie
 
12-04-2015 21:04
 
Pamiętajcie o najważniejszych zasadach gry w I etapie (szczegóły w regulaminie):

1. Uczniowie mogą przystąpić do konkursu do końca I etapu tj. do 17.04.2015. 

2. Codziennie można 1 raz przystąpić do gry, gra trwa 10 min.

3. Odpowiadacie na pytania, które mają cztery możliwe odpowiedzi, z czego tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

4. Grać można od godziny 7:00 do 20:00 codziennie. Nie ma możliwości zagrania więcej niż 1 raz dziennie, nawet nie grając w inny dzień.

5. Wynik liczony jest na podstawie poprawnych odpowiedzi (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź) pomnożony przez współczynnik poprawności.