"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg

wydarzenia-button

logo-projektu


Procedury dotyczące przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020-2021
wtorek, 27 kwietnia 2021
ZESTAW DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PRZEPROWADZENIAEGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020-2021W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYMIM. HUGONA KOŁŁĄTAJAW PIŃCZOWIE 1. Komunikat dla absolwentów2. Procedury przeprowadzenia egzaminu maturalnego MATURA-20213. Wytyczne dotyczące egzaminu maturalnego4. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu...
Czytaj więcej >
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021-2022
środa, 14 kwietnia 2021
Oferta edukacyjna liceum na rok szkolny 2021-2022Oferta  klas pierwszych liceum  na rok szkolny 2021/2022ü   klasa akademicka ü   klasa biologiczno - chemiczna ü   klasa humanistyczna  ü   klasa ogólna  Klasa o profilu akademickim  od 120 punktów Oferujemy:Ø Matematyka na poziomie rozszerzonymØ Język angielski na poziomie rozszerzonym  Ø do...
Czytaj więcej >
Procedury przeprowadzania testu diagnostycznego w ramach przygotowania do egzaminu maturalnego
wtorek, 02 marca 2021
PROCEDURY PRZEPROWADZENIA TESTU DIAGNOSTYCZNEGOW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W PIŃCZOWIEw ramach  przygotowań do egzaminu maturalnego 20211. Zdający test diagnostyczny są zobowiązani zapoznać się z komunikatem dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych dozwolonych na egzaminie...
Czytaj więcej >